Projekt optimalizace zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě v Prostějově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt optimalizace zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě v Prostějově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudlová, Lucie
dc.contributor.author Kafková, Gabriela
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:35:38Z
dc.date.available 2010-07-14T00:35:38Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1948
dc.description.abstract V diplomové práci se zabývám systémem zadávání veřejných zakázek Městským úřadem v Prostějově. Diplomová práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti veřejných zakázek, popis právní úpravy týkající se zadáváním veřejných zakázek, členění veřejných zakázek a metody hodnocení veřejných zakázek. V další části diplomové práce se věnuji analýze současného stavu zadávání veřejných zakázek.a současnému systému hodnocení. Součástí je i analýza předchozí a současné legislativy v oblasti veřejných zakázek. Díky této analýze jsem zpracovala návrh nových kriterií, zařadila do společné báze a pomocí párového srovnávání kriterií jsem přiřadila váhy. Přepracovala jsem systém stávajícího hodnocení veřejných zakázek, k novému systému hodnocení veřejných zakázek jsem použila tabulkového editoru Microstoft Excel. cs
dc.format 75 s., cs
dc.format.extent 998907 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Veřejná zakázka cs
dc.subject Zájemce cs
dc.subject Zadavatel cs
dc.subject Zadávací dokumentace cs
dc.subject Hodnocení cs
dc.subject Public Outsourcing en
dc.subject Interested person en
dc.subject Submitter en
dc.subject Contractual documents en
dc.subject Evaluation en
dc.title Projekt optimalizace zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě v Prostějově cs
dc.title.alternative Project of optimalization of public outsourcing by the Municipality of the town Prostejov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Javůrková, Marie
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated In my Master thesis I deal with the system of public outsourcing by the Municipality of the town of Prostejov. The dissertation includes theoretical pieces of knowledge in the sphere of public outsourcing, law description in public outsourcing, public outsourcing division and the methods of public outsourcing evaluation. In the next part of my dissertation I deal with the analysis of the present stage of the public outsourcing and the present system of their evaluation. One part of the dissertation represents also the analysis of the previous and present legislation. Thanks to this analysis I have worked out a suggestion of new standards, I placed them to a common basis and usual comparative criteria I have ordered to them the specific relevance. I have renewed the system of the present evaluation of the public outsourcing and of the new system of evaluation I have used the table editor Microstoft Excel. At the end of my dissertation I have worked out several suggestions and recommendations to improving process of public outsourcing realized by the Municipality of the town of Prostejov. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3876
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kafková_2006_dp.pdfBlocked 975.4Kb PDF View/Open
kafková_2006_vp.doc 62Kb Microsoft Word View/Open
kafková_2006_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account