Aplikace metody SMED na vybraný výrobní proces

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace metody SMED na vybraný výrobní proces

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita cs
dc.contributor.author Lišková, Andrea cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T09:49:13Z
dc.date.available 2013-10-04T09:49:13Z
dc.date.issued 2012-03-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19494
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce, s názvem Aplikace metody SMED na vybraný výrobní proces, je zkrácení času potřebného pro přetypování na lince TL 35. Teoretická část je věnována literárním poznatkům týkající se průmyslového inženýrství a metody SMED. Analytická část je zaměřena na představení společnosti, vybraného střediska a především na analýzu současného postupu při přetypování. Projektová část je již samotnou implementací metody SMED a výstupem je jízdní řád, který určuje nový postup při přetypování linky TL 35. cs
dc.format 86 s. (98 080). cs
dc.format.extent 2978996 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Metoda SMED cs
dc.subject externí činnost cs
dc.subject interní činnost cs
dc.subject jízdní řád cs
dc.subject SMED methodology en
dc.subject external activity en
dc.subject internal activity en
dc.subject schedule en
dc.title Aplikace metody SMED na vybraný výrobní proces cs
dc.title.alternative Application of the SMED Method on the Production Process en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němec, Dobroslav cs
dc.date.accepted 2012-05-21 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis, titled Application of the SMED method on the production process, is a reduction of a time necessary for rebuilding on the line TL 35. The theoretical part is devoted to literary knowledge related to issues of industrial engineering and to the SMED method. The analytical part focuses on the performance of the company, selected center and mainly on the analysis of the current procedure of reconstruction. The project itself is already part of the implementation of SMED method and output is a schedule that sets a new procedure for rebuilding on the line TL 35. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21778
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
lišková_2012_dp.pdf 2.840Mb PDF View/Open
lišková_2012_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
lišková_2012_op.doc 75.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account