Projekt stanovení opatření pro budoucí úspěšný rozvoj firmy KD TRANSPORT, mezinárodní zasilatelství, spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt stanovení opatření pro budoucí úspěšný rozvoj firmy KD TRANSPORT, mezinárodní zasilatelství, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobák, Roman
dc.contributor.author Kamas, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:36:54Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1953
dc.description.abstract Diplomová práce navrhuje opatření pro budoucí úspěšný rozvoj firmy KD TRANSPORT, mezinárodní zasilatelství, spol. s r.o. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány základní faktory, které tento rozvoj zásadně ovlivňují, dále je provedena důkladná analýza firmy a jejího okolí. Na základě výsledků analýzy jsou definovány cíle, jichž má firma dosáhnout, a také ucelený soubor opatření k zabezpečení úspěšné střednědobé rozvojové strategie. Vše je doplněno o důsledky realizace stanovených opatření včetně upozornění na hrozící rizika v průběhu zavádění opatření a stanovení cest jak tato rizika oslabit nebo eliminovat. cs
dc.format 94 s., 5 s. obr., tab. příloh cs
dc.format.extent 766675 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
dc.subject outsourcing cs
dc.subject logistika cs
dc.subject analýza cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject strategická opatření cs
dc.subject outsourcing en
dc.subject logistics en
dc.subject analysis en
dc.subject strategic goals en
dc.subject strategic steps en
dc.title Projekt stanovení opatření pro budoucí úspěšný rozvoj firmy KD TRANSPORT, mezinárodní zasilatelství, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Project of determining measures for future successful development of company KD TRANSPORT, International Forwarding Business Limited. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jančík, Martin
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated This thesis suggests steps for a future successful development of the company KD TRANSPORT, International Forwarding Business Limited. The single chapters deal with the basic factors which fundamentally affect this development. Furthermore a thorough company and its environment analysis has been conducted. Following the results of the analysis, the goals which the company should achieve and also an integrated collection of steps leading towards successful medium term development strategy, have been defined. This strategy is completed with the consequences of the implementation of the established steps including the notice of the imminent dangers in the course of implementing these measures and determining ways of weakening or eliminating these dangers. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3499
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kamas_2006_dp.pdfBlocked 748.7Kb PDF View/Open
kamas_2006_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
kamas_2006_op.pdf 75.68Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account