Strategie otevření nové prodejny společnosti TN TRADE, spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie otevření nové prodejny společnosti TN TRADE, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Zeťková, Dagmar
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:38:29Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:32Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1957
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je Strategie otevření nové prodejny společnosti TN TRADE, spol. s r. o., která se specializuje na prodej výpočetní techniky. Cílem práce bylo navrhnout lokalitu pro otevření nové prodejny v Brně společně s návrhem vhodné volby komunikačního mixu. Celá diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky na téma maloobchod, umístění prodejny, analýza konkurence. Část praktická je zaměřena na stručnou charakteristiku firmy, její současnou situaci, analýzu silných a slabých stránek včetně analýzy města Brna, přímé konkurence a regionálních médií. Závěrem je zpracován projekt konkrétních komunikačních aktivit a výběr vhodné lokality. cs
dc.format 77 s., 4 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 1886208 bytes cs
dc.format.mimetype application/msword cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2011
dc.subject maloobchod cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject umístění porodejny cs
dc.subject retail en
dc.subject communication mix en
dc.subject competition en
dc.subject placing the shop en
dc.title Strategie otevření nové prodejny společnosti TN TRADE, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative The strategy of opening new shop of the company TN TRADE en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vlčková, Ilona
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated The topic of my master thesis is The strategy of opening new shop of the company TN TRADE, which specializes in sale of computers and computers accessories. The purposes of this work was suggested the place of locating new shop Computerplanet in Brno together with suggesting of useful communication mix. The thesis consists of two parts - theoretical and practical part. The theoretical part includes theoretical knowledge of detail, placing the shop, analyse of competition. The practical part contains characterization of company, ist prezent situation, SWOT analysis, analysis of the city Brno, competitions and regional media. Last part includes project of concrete communication activities and chose useful place for new shop. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3792
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zeťková_2006_dp.docBlocked 1.798Mb Microsoft Word View/Open
zeťková_2006_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
zeťková_2006_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account