Strategie investování českých subjektů v Číně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie investování českých subjektů v Číně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kloudová, Jitka
dc.contributor.author Baránek, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:41:36Z
dc.date.available 2010-07-14T00:41:36Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1970
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navrhnout strategii investování českých subjektů do Číny. K pochopení souvislostí týkající se aktuálnosti tohoto tématu slouží popis vývoje a součas-ného stavu ekonomiky a přímých zahraničních investic Číny. K definování faktorů ovlivňující české investice v této zemi je využita analýza vnějších faktorů firmy, PEST analýza. Dále jsou odvozeny trendy vývoje jednotlivých faktorů, jejich dopady a je navrhnut návod jak se rozhodovat o vstupu subjektu na tamní trh. V konečné fázi jsou popsána specifika týkající se problematiky vstupu na čínský trh. cs
dc.format 92 s., 14 s. příloh. cs
dc.format.extent 813493 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Čína cs
dc.subject ekonomika cs
dc.subject hrozby cs
dc.subject joint venture cs
dc.subject korupce cs
dc.subject obchodní bilance cs
dc.subject ochrana duševních práv cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject příležitosti cs
dc.subject přímé zahraniční investice cs
dc.subject reprezentační kan-celář cs
dc.subject saldo cs
dc.subject trh cs
dc.subject WHOE cs
dc.subject Juan cs
dc.subject China en
dc.subject economy en
dc.subject threats en
dc.subject joint-venture en
dc.subject corruption en
dc.subject trade balance en
dc.subject protection of a psychological rights en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject opportunities en
dc.subject direct foreign investment en
dc.subject representati-ve office en
dc.subject balance en
dc.subject market en
dc.subject WHOE en
dc.subject Juan en
dc.title Strategie investování českých subjektů v Číně cs
dc.title.alternative Investing strategy of a czech subjects in China en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dobeš, Kamil
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated The goal of the dissertation is to suggest investing strategy of a czech subjects in China. In order to understand the connections relevant to a recency of this theme serves descriptions of a progress and recent state of the economy and direct investments of the China. The PEST analysis is used in order to define external factors of the company outgoing for the czech subjects. There are derived trends of a each factor, their impact and also an outlined manual how to decide if the company should enter the market or not in the dissertation. There are specifications described in the final phase relevant to a problems of a entering the Chinese market. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3478
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
baránek_2006_dp.pdfBlocked 794.4Kb PDF View/Open
baránek_2006_vp.pdf 48.93Kb PDF View/Open
baránek_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account