Posouzení vývoje finančních ukazatelů ve společnosti EVEKTOR-AEROTECHNIK,a.s. v letech 2001-2004 s cílem doporučit opatření ke zlepšení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení vývoje finančních ukazatelů ve společnosti EVEKTOR-AEROTECHNIK,a.s. v letech 2001-2004 s cílem doporučit opatření ke zlepšení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fantura, Roman
dc.contributor.author Lejsalová, Libuše
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:41:47Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:32Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1971
dc.description.abstract Ve své práci se zaměřuji na posouzení finančních ukazatelů ve společnosti Evektor-Aerotechnik, a.s. Orientuji se na posouzení absolutních a procentuálních ukazatelů, zejména na horizontální a vertikální analýzu, a poměrové ukazatele. Finanční analýzu je provedena na základě rozvahy, proto mohou být některé ukazatele statické. Srovnání ukazatelů je provedeno na základě v období let 2001 - 2004, ale také jako mezipodnikové - ukazatele jsou posouzeny s ukazateli konkurenční společnosti Aero Vodochody a.s. Na základě svých výpočtů posuzuji finanční zdraví podniku a navrhuji opatření ke zlepšení. cs
dc.format 50 s., 51 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 774758 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 02.05.2011
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject pyramidový rozklad rentability cs
dc.subject Financial analyse en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject differencial indicators en
dc.subject percentual indicators en
dc.subject pyramidal analysis en
dc.title Posouzení vývoje finančních ukazatelů ve společnosti EVEKTOR-AEROTECHNIK,a.s. v letech 2001-2004 s cílem doporučit opatření ke zlepšení cs
dc.title.alternative Financial ratio development review at EVEKTOR-AEROTECHNIK,a.s. during 2001-2004 with purpose of recomendation of steps for improvement en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated In my work I target the appretiation of financial indicators in Evektor-Aerotechnik, Inc. Especially appretiation of absolute and percentual indicators (horizontal and vertical analyse) and index indicators. Finance analyse is made on the basis of balance therefore the indicators should be static. Reconciliation of indicators is made by virtue of years 2001 - 2004, but also as the interfirm comparison . I choose a competing company Aero Vodochody a.s. I am considering financial health of company and propose steps to improvement on my calculation en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2514
dc.date.assigned 2006-02-28
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
lejsalová_2006_bp.pdfBlocked 756.5Kb PDF View/Open
lejsalová_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
lejsalová_2006_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account