Analýza pracovní spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Moravské Potravinářské Strojírny a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza pracovní spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Moravské Potravinářské Strojírny a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Juráňová, Karolína
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:41:58Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1972
dc.description.abstract Svou bakalářskou práci na téma Analýza pracovní spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Moravské Potravinářské Strojírny a.s. jsem rozdělila do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se snažila zpracovat literární poznatky z oblasti personálního řízení a manažerské psychologie týkající se pracovní spokojenosti zaměstnanců. Čerpala jsem z odborných zdrojů zabývajících se danou tématikou. V analytické části jsem se věnovala dotazníkovému šetření ve společnosti Moravské Potravinářské Strojírny a.s. a vyhodnocení tohoto šetření s podrobným rozborem všech bodů dotazníku. Dále jsem navrhla opatření a doporučení pro společnost, které by měly vést ke zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců. cs
dc.format 58 s., 11 s. příloh. cs
dc.format.extent 841609 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject Spokojenost pracovníků cs
dc.subject motivace pracovníků cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject firemní komunikace cs
dc.subject pracovní podmínky cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject rozvoj pracovníků cs
dc.subject employee satisfaction en
dc.subject employee motivation en
dc.subject evaluation en
dc.subject remuneration en
dc.subject company communication en
dc.subject working conditions en
dc.subject company culture en
dc.subject employee development en
dc.title Analýza pracovní spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Moravské Potravinářské Strojírny a.s. cs
dc.title.alternative An Employee Satisfaction Analysis in Moravské Potravinářské Strojírny a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated I divided my bachelor thesis titled "An Employee Satisfaction Analysis in Moravské Potravinářské Strojírny a.s.'q to a theoretical and practical parts. In the theoretical part I tried to handle literary knowledge from the field of personnel management and managerial psychology regarding employee satisfaction at work. I drew from sources dealing with this topic. In the analytical part I dealt with the questionnaire survey carried out in Moravské Potravinářské Strojírny a.s. and with the evaluation of this survey and a detailed analysis of all questionnaire items. Finally, I proposed measures and recommendations for the company which should result in increasing employee satisfaction at work. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4169
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
juráňová_2006_bp.pdfBlocked 821.8Kb PDF View/Open
juráňová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
juráňová_2006_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account