Vývoj financování zdravotní péče v České Republice prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj financování zdravotní péče v České Republice prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janča, Jan
dc.contributor.author Němečková, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:42:27Z
dc.date.available 2010-07-14T00:42:27Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1975
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je podat informaci o možných řešeních financování zdravotní péče v různých zdravotnických systémech ve světě a představit hlavní modely a jejich charakteristiku. Dále se zabývám vývojem financování zdravotní péče v České republice a základním přehledem standardních metod úhrad zdravotní péče. Na závěr se snažím zhodnotit současný stav a provést nástin trendů budoucího vývoje. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 828567 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Zdravotní pojištění cs
dc.subject Zdravotní péče cs
dc.subject Financování cs
dc.subject Zdravotní pojišťovna cs
dc.subject Cenová politika cs
dc.subject Cena zdravotní péče cs
dc.subject Ambulantní péče cs
dc.subject Lůžková péče cs
dc.subject Health Insurance en
dc.subject Health Care en
dc.subject Financing en
dc.subject Health Insurance Company en
dc.subject Pricing Policy en
dc.subject Price of Health Care en
dc.subject Clinical Care en
dc.subject Sick-bed Care en
dc.title Vývoj financování zdravotní péče v České Republice prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění cs
dc.title.alternative The Developement of Financing of Health Care in the Czech Republic through Public Health Insurance en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kameníková, Blanka
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor work is to give some information about different ways of financing health care in various health systems in the world and to introduce the main models of health care and their characteristics. Next part of this work is dedicated to the development of health service in the Czech Republic and the basic review of standard methods of refunding it. In conslusion there is a survey of an actual situation and possible trends of a future progress. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3199
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
němečková_2006_bp.pdfBlocked 809.1Kb PDF View/Open
němečková_2006_vp.pdf 42.75Kb PDF View/Open
němečková_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account