Teambuilding a jeho účinok na pracovný tím

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Teambuilding a jeho účinok na pracovný tím

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holešovský, Karel
dc.contributor.author Meisnerová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:43:28Z
dc.date.available 2010-07-14T00:43:28Z
dc.date.issued 2006-08-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1980
dc.description.abstract Práca sa zameriava na tému tréningových aktivít pracovných tímov, pričom sa sústredí na kvantitatívne vyhodnotenie ich prínosu. Autorka sa v jednotlivých kapitolách snaží o identifikovanie metódy merania, jej overenie v praxi a odporúčanie pre praktické využitie v tréningovej agentúre. Práca sa zaoberá tým, čo je sociometrické meranie a ako sa v skupinovej spolupráci používa, aké zmeny môže zaznamenať a kvantitatívne vyhodnotiť a ako môže ovplyvniť situáciu v tíme. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 3101223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject teambuildnig cs
dc.subject tímová spolupráca cs
dc.subject sociometria cs
dc.subject tréning cs
dc.subject pracovná skupina cs
dc.subject teambuildnig en
dc.subject team cooperation en
dc.subject sociometry en
dc.subject training en
dc.subject work group en
dc.title Teambuilding a jeho účinok na pracovný tím cs
dc.title.alternative Teambuilding and its efect to working team en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2006-08-28
dc.description.abstract-translated The work targets on working teams' training activities and focuses on the issue of quantitative evaluation of their assets. The author aims in each chapter to identify measurement methods, its acknowledgement in work praxis and its reference for practical use in a training agency. The work deals with the theme - what the sociometric measurement is and how it is used in a team work, what changes could be recorded and quantitatively evaluated, and how it could influence situation in a working team. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2777
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
meisnerová_2006_dp.pdf 2.957Mb PDF View/Open
meisnerová_2006_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
meisnerová_2006_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account