Analýza potřeb vzdělávání veřejnosti ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza potřeb vzdělávání veřejnosti ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ondrušová, Lenka
dc.contributor.author Mildová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:44:26Z
dc.date.available 2010-07-14T00:44:26Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1985
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem a má zjistit potřeby vzdělávání veřejnosti ve Zlínském kraji. V úvodní části je definována podstata a požadavky celé práce i praktické cíle vlastního výzkumu. Další část obsahuje teoretické poznatky nutné pro zpracovaní analytické části, která se zabývá již samotným výzkumem. V závěru jsou uvedena stanoviska a doporučení vycházející z výsledků analýzy provedeného výzkumu, která budou sloužit VOŠE Zlín jako podklad k podání žádosti o grant. cs
dc.format 57 cs
dc.format.extent 383241 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject evropský sociální fond cs
dc.subject operační program rozvoje lidských zdrojů cs
dc.subject respondenti cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject VOŠE Zlín cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject marketing research en
dc.subject European social fund en
dc.subject Operational programme Development of human resources en
dc.subject informant en
dc.subject questionnaire en
dc.subject VOŠE Zlin en
dc.subject Zlin region en
dc.title Analýza potřeb vzdělávání veřejnosti ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative The analysis of public educational needs in the region Zlin en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-24
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I have concentrated on a marketing research study, which has found out the educational needs of the public in the region of Zlín. The principle, requirements of the whole work and practical purposes of personal research are defined in the introduction of my thesis. The next part contains theoretic knowledge that is necessary for the analysis,which is concerned with actual research. In the conclusion, there are viewpoints and recommendations that appear from the results of the analysis. The results of this marketing research will be instrumental to VOŠE Zlín as a background to make a request for a grant. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2535
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
mildová_2006_bp.pdfBlocked 374.2Kb PDF View/Open
mildová_2006_vp.pdf 313.6Kb PDF View/Open
mildová_2006_op.pdf 199.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account