Kalendář, historie, proměny a současné trendy tvorby.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kalendář, historie, proměny a současné trendy tvorby.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Illík, Rostislav
dc.contributor.author Landsbergerová, Alžběta
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:46:56Z
dc.date.available 2010-07-14T00:46:56Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1997
dc.description.abstract Název této bakalářské práce je Kalendář, historie, proměny a současné trendy tvorby. Téma je to velmi obsáhlé. V první části jsem se zaměřila na stručné shrnutí historického vývoje kalendáře. Ve druhé části se zabývám kalendářem z pohledu grafika. V této části se rozepisuji o druzích kalendářních vazeb a zdobení kalendářních vazeb.poslední část jsem věnovala kalendářům, které mě z nějakého důvodu oslovily. Píšu zde o slavných, či jinak atraktivních kalendářech, a také o výstavách a soutěžích kalendářů. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 3165753 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kalendář cs
dc.subject diář cs
dc.subject Pirelli cs
dc.subject kalendárium cs
dc.subject cisiojány cs
dc.subject minucí cs
dc.subject vazba cs
dc.subject kalendářní vazba cs
dc.subject historie kalendáře cs
dc.subject spirálování cs
dc.subject blokové kalendáře cs
dc.subject stolní kalendáře cs
dc.subject nástěnné kalendáře cs
dc.subject the calendar en
dc.subject the diary en
dc.subject Pirelli calendar en
dc.subject the calendar binding en
dc.subject the binding en
dc.subject the history of the calendar en
dc.subject the desk diary en
dc.subject the wall calendar en
dc.title Kalendář, historie, proměny a současné trendy tvorby. cs
dc.title.alternative The calendar, its history, changes and contemporary tendencies of the production en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The title of this theoretical bachelor work is The calendar, its history, its changes and contemporary tendencies of the production. The stuff is very volumious. In the first part I aimed to the short summary of historical evolution of the calendar. In the second part of this work I wrote about the graphic designer's attitude to calendars.In this part I wrote also about kinds of calendary binding and its decoraing. The last chapter of the theoretical work is dedicated to calendars, that made a huge impress to me. I wrote there about famous or in other way attractive calendars for me and about exhibitions and some awarded calendars. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/129 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 3026
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
landsbergerová_2006_bp.pdf 3.019Mb PDF View/Open
landsbergerová_2006_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
landsbergerová_2006_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account