Návrh a realizace projektu pro podporu výzkumného grantu: Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh a realizace projektu pro podporu výzkumného grantu: Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dulík, Tomáš
dc.contributor.author Urban, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:47:12Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:08Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1998
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit databázi pro aplikaci zobrazující na mapě intenzitu autobusové dopravy ve Zlínském kraji. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy z oblasti data-báze a jazyka SQL. Dále se tato část zabývá SQL Serverem na kterém je vystavěna databá-ze. Praktická část popisuje strukturu databáze a jednotlivý význam tabulek v ní umístěných. Popsány jsou zde SQL algoritmy, které jsou základem pro získávání dat z databáze. cs
dc.format 51 cs
dc.format.extent 988767 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.06.2008
dc.subject database en
dc.subject SQL language en
dc.subject SQL Server 2005 en
dc.subject Microsoft SQL Management Studio en
dc.subject stored procedures en
dc.subject SQL query en
dc.subject databáze cs
dc.subject SQL jazyk cs
dc.subject SQL Server 2005 cs
dc.subject Microsoft SQL Management Stu-dio cs
dc.subject úložné procedury cs
dc.subject SQL dotazy cs
dc.title Návrh a realizace projektu pro podporu výzkumného grantu: Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji cs
dc.title.alternative Proposition and realization of software project for analyzing of public traffic intensity in Zlin region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pokorný, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-29
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to create a database for application showing the bus traffic intensity on the map of Zlin locality. The theoretic part explains basic notation of databases and SQL language. Furthemore, it contains SQL server, where the complete database is built. The practical part explains the structure of the database and the meaning of the tables placed in this database. The SQL algorithms, which are crucial for a data acquisition, are described. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3278
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
local.subject autobusová doprava cs
local.subject intenzita dopravy cs
local.subject bus service en
local.subject traffic intensity en


Files in this item

Files Size Format View
urban_2006_bp.pdfBlocked 965.5Kb PDF View/Open
urban_2006_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
urban_2006_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account