Úloha celebrit v reklamě pohledem dospívající mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úloha celebrit v reklamě pohledem dospívající mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Končelová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:48:19Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2002
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce "Úloha celebrit v reklamě pohledem dospívající mládeže" je popsání postojů cílové skupiny dospívající mládeže k reklamnímu působení, které je spojené se známou osobností, celebritou. Součástí bakalářské práce je výzkum realizovaný mezi cílovou skupinou s cílem po-tvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy týkající se postojů cílové skupiny k úloze celebrit v reklamě. Bakalářská práce rovněž obsahuje projekt, který se zabývá praktickým využitím informací získaných výzkumem. cs
dc.format 52 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 404736 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2036
dc.subject celebrita cs
dc.subject reklama cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject hypotéza cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject sběr informací cs
dc.subject analýza údajů cs
dc.subject dospívající mládež cs
dc.subject emoce cs
dc.subject nákupní proces cs
dc.subject celebrity en
dc.subject advertising en
dc.subject focus group en
dc.subject hypothesis en
dc.subject research en
dc.subject collection of information en
dc.subject data analysis en
dc.subject teenagers en
dc.subject emotions en
dc.subject bying process en
dc.title Úloha celebrit v reklamě pohledem dospívající mládeže cs
dc.title.alternative The Role of Celebrities in Advertising from the Perspective of Teenagers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.date.vskp-available 2036-05-15
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor's thesis "The Role of Celebrities in Advertising from the Perspective of Teenagers" is a description of teenager's attitudes towards the influence of advertising associated with a well-known person - a celebrity. One part of the bachelor's thesis is a research carried out in the focus group with the aim to ether verify or disprove the hypothesis concerning the focus group's attitude towards the role of celebrities in advertising. The thesis also include the project concerning the practical use of the information gathered from the research. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2673
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
končelová_2006_bp.pdfBlocked 395.2Kb PDF View/Open
končelová_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
končelová_2006_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account