Vliv koncentrace plniv na mechanické vlastnosti kompozitu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv koncentrace plniv na mechanické vlastnosti kompozitu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shejbalová, Dana
dc.contributor.author Venera, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:50:13Z
dc.date.available 2010-07-14T00:50:13Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2005
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá ověřením množstevního vlivu plniv v kompozitech na mechanické vlastnosti. Práce obsahuje úvod do problematiky kompozitních materiálů, popis mechanických vlastností polymerů a jejich rozdělení a popis vstřikovacího procesu. Praktická část je zaměřena hlavně na mechanické zkoušky - tahové a ohybové zkoušky a na zkoušky tvrdosti. Zkoušenými materiály jsou čistý polypropylen, polypropylen plněný 10%, 20% skelných vláken a polypropylen plněný 10% a 20% mastku. cs
dc.format 62 s., 1 s obr.příloh. cs
dc.format.extent 6450092 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Kompozitní materiál cs
dc.subject vlákno cs
dc.subject matrice cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject zkouška cs
dc.subject Composites material en
dc.subject fibre en
dc.subject swage en
dc.subject injection en
dc.subject test en
dc.title Vliv koncentrace plniv na mechanické vlastnosti kompozitu cs
dc.title.alternative Influence of filler concentration on mechanical properties of composites en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rulík, František
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor project deals with checking of the quantity influence of fillers in composites on mechanical characteristics. The project consist introduction into the problem of com-posite materials, description of mechanical characteristics of polymers and their splitting and description of injection process. Practical part is focused mainly on mechanical tests - tensile test, transverse test, and on the hardness test. Testing materials are clear polypropy-lene, polypropylene filled in by 10%, 20% of fibreglasses and filled in by 10%, 20% of talcum. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 1228
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
venera_2006_bp.pdfBlocked 6.151Mb PDF View/Open
venera_2006_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
venera_2006_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account