Implementace EMS do systému řízení společnosti TES VSETÍN, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Implementace EMS do systému řízení společnosti TES VSETÍN, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Šteflíková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:55:09Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2008
dc.description.abstract Cílem této práce je implementovat EMS do systému řízení společnosti TES VSETÍN, s.r.o. Teoretická část práce vysvětluje pojmy související se systémem managementu jakosti a EMS. Analytická část seznamuje s úrovní systému řízení jakosti a environmentálního chování ve společnosti TES VSETÍN, s.r.o. Projektová část se zaměřuje na samotnou imple-mentaci EMS, konkrétně na jednu z jejích částí, tvorbu dokumentace EMS. cs
dc.format 120 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5547281 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036
dc.subject systém řízení cs
dc.subject systém řízení jakosti cs
dc.subject systém environmentálního managementu cs
dc.subject environmentální politika cs
dc.subject environmentální cíl cs
dc.subject environmentální program cs
dc.subject environmentální aspekt cs
dc.subject politika jakosti cs
dc.subject environmentální dopad cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject environmentální cílová hodnota cs
dc.subject registr environmentálních aspektů cs
dc.subject dokumentace EMS cs
dc.subject směrnice cs
dc.subject pokyn cs
dc.subject implementace cs
dc.subject management system en
dc.subject quality management system en
dc.subject environmental management system en
dc.subject environmental policy en
dc.subject environmental objective en
dc.subject environmental programm en
dc.subject environmental aspect en
dc.subject quality policy en
dc.subject environmental impact en
dc.subject environment en
dc.subject environmental target en
dc.subject register of environmental aspects en
dc.subject EMS documentation en
dc.subject instruction en
dc.subject direction en
dc.subject implementation en
dc.title Implementace EMS do systému řízení společnosti TES VSETÍN, s.r.o. cs
dc.title.alternative The implementation of EMS into the management system of the company TES VSETÍN, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nováková, Marcela
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to implement EMS into the management system of the company TES VSETÍN, s.r.o. The teoretical part explains terms connected to the quality management system and EMS. The analysis presents the level of the quality management system and environmental behaviour of the company TES VSETÍN, s.r.o. The project part is fo-cused on mere implementation of EMS, concretely, on one of its part represented by the creation of the EMS documentation. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3971
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
šteflíková_2006_dp.pdfBlocked 5.290Mb PDF View/Open
šteflíková_2006_op.pdf 65.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account