Projekt zlepšenia marketingového riadenia v spoločnosti Domov, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšenia marketingového riadenia v spoločnosti Domov, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Michálek, Ján
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:56:16Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:08Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2011
dc.description.abstract Vo svojej diplomovej práci sa v prvej časti venujem teoretickému spracovaniu pojmu marketingové riadenie. Nasleduje predstavenie spoločnosti Domov, a.s., analýza marketingového riadenia tejto spoločnosti za pomoci SWOT analýzy, Porterovho modelu 5tich konkurenčných síl a praktických skúseností zo spoločnosti. V tretej časti popisujem samotný projekt zlepšenia marketingového riadenia. V závere práce sa nachádza nákladová a riziková analýza navrhnutého projektu. Úlohou mojej práce bolo poskytnúť spoločnosti projekt, ktorý jej pomôže zastaviť stagnáciu a osloviť nových zákazníkov pomocou odstránenia nedostatkov v marketingovom riadení. cs
dc.format 77 s., 4 s. obr. príloh cs
dc.format.extent 2791315 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2008
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové riadenie cs
dc.subject Internet cs
dc.subject on-line obchod cs
dc.subject podlahoviny cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject Porterov model cs
dc.subject marketingová komunikácia cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing management en
dc.subject internet en
dc.subject on-line shop en
dc.subject floor-materials en
dc.subject SWOT en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject marketing communication en
dc.title Projekt zlepšenia marketingového riadenia v spoločnosti Domov, a.s. cs
dc.title.alternative Project of innovation of marketing management in Domov Comp. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bartošová, Anna
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated The first part of my diploma work is devoted to the description of the conception of marketing management. After this theoretical part, the introduction of Domov Comp come next, together with the analysis of marketing management through the use of SWOT analysis, the Porter's strategic 5 forces analysis and practical experiences gained during the cooperation with the company. In the third part of my work, I am describing the project of improvement of marketing management. At the end of the work, the reader will find the costs and risk analysis of the project. The aim of my work is to provide the project, which will help to stop the stagnation of the company and will help to gain new customers through the elimination of deficiencies in the field of marketing management. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3690
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
michálek_2006_dp.pdfBlocked 2.662Mb PDF View/Open
michálek_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
michálek_2006_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account