Projekt zhodnocení vlivu výsledků hospodaření Popradskej Tlačiarně v období 02-05 na marketingovou analýzu a marketingové řízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zhodnocení vlivu výsledků hospodaření Popradskej Tlačiarně v období 02-05 na marketingovou analýzu a marketingové řízení

Show full item record

No preview available
Title: Projekt zhodnocení vlivu výsledků hospodaření Popradskej Tlačiarně v období 02-05 na marketingovou analýzu a marketingové řízení
Author: Földeš, Anton
Advisor: Glogar, Alois
Abstract: Cieľom diplomovej práce je uskutočniť marketingovú analýzu a finančnú analýzu z pohľadu vývoja výsledku hospodárenia Popradskej tlačiarne so sídlom v Poprade a na základe zistených skutočností určiť, ktoré činitele a v akom rozsahu sa podieľajú na raste ziskovosti podniku. Dôležitosť sme venovali predovšetkým analýze podniku, konkurencie, trhu a prostredia. Na základe zistených skutočností sme definovali pre analyzovaný podnik jeho silné a slabé stránky, hrozby a príležitosti a tak naformulovali kľúčové predpoklady úspechu Popradskej tlačiarne. Pozornosť sme venovali aj analýze výsledku hospodárenia a to z pohľadu vývoja nákladov a výnosov za obdobie rokov 2002 - 2005, ktorých rozdiel nám poskytoval informáciu o výške zisku analyzovaného podniku. Údajovú základňu pre spracovanie diplomovej práce sme čerpali z interných materiálov v podobe účtovných výkazov, z odbornej knižnej a časopiseckej literatúry a z internetu. Formulovaním cieľov, stratégie, úloh, zodpovedností a termínov sme sa v závere diplomovej práce pokúsili o plánovanie projektu a poskytli sme návrhy a odporúčania vo zvyšovaní výsledku hospodárenia v podniku. Prínos diplomovej práce vidíme predovšetkým v určení budúceho smerovania podniku Popradská tlačiareň, ako aj v identifikácii činiteľov a vplyvov externého a interného prostredia, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú činnosť.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2020
Date: 2006-05-12
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2013
Department: Ústav managementu
Discipline: Management a marketing
Grade for thesis and defense: D 3914


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
földeš_2006_dp.pdfBlocked 6.169Mb PDF
földeš_2006_vp.doc 988Kb Microsoft Word View/Open
földeš_2006_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account