Strategie dalšího rozvoje vlastní firmy P&B obchod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie dalšího rozvoje vlastní firmy P&B obchod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Janečka, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:14:46Z
dc.date.available 2016-05-02T23:00:28Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2060
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vlastní firmu a přípravu strategie jejího dalšího rozvoje. V teoretické části se zabývá východisky strategického marketingu, definuje hlavní pojmy z oblasti maloobchodního prodeje a nákupního chování a shrnuje vývoj maloobchodu v ČR po roce 1989 do současnosti. Praktická část je zaměřena na rozbor hlavních aspektů vlastního podnikání. Pohled do šestnáctileté historie prodejny ukazuje postupný vývoj sortimentu, prodejní strategii a vliv konkurence na výši ročních tržeb. SWOT analýza se zabývá současným stavem podnikání a definuje silné a slabé stránky vnitřního prostředí firmy a hledá příležitosti a hrozby v okolí. Návrh strategie vychází ze závěrů analýzy a využívá všech poznatků z teorie i praxe marketingu ke hledání konkrétních možností dalšího rozvoje firmy. cs
dc.format 66 s., 30 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5920755 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 02.05.2016
dc.subject strategie cs
dc.subject marketing cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject textil cs
dc.subject obchodní centra cs
dc.subject strategies en
dc.subject marketing en
dc.subject buisness en
dc.subject clothing en
dc.subject shopping centres en
dc.title Strategie dalšího rozvoje vlastní firmy P&B obchod cs
dc.title.alternative Strategies further development of own firm P&B shop en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated Work is aimed at a particular firm and at its preparations for further development strategies. The theoretical part, which deals with the basis of strategic marketing, defines the principal concepts from areas of retail sales and purchasing behaviour and summarizes the development of retail in the Czech Republic from 1989 to the present. The practical part is focused on the analysis of the chief aspects peculiar to the business. A look into the sixteen-year history of sales shows the development of selection, sales strategy and the influence of competition on higher yearly revenues. The SWOT analysis deals with the current state of doing business and defines the strong and weak aspects of the internal environment of the firm and looks for the opportunities and threats surrounding it. Strategy suggestions are formed from the conclusion of the analysis and exploitation of all findings from the theory and practice of marketing in the search for concrete possibilities for further company development. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3674
dc.date.assigned 2006-02-28
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
janečka_2006_bp.pdfBlocked 5.646Mb PDF View/Open
janečka_2006_vp.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open
janečka_2006_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account