Řešení problémů spojených s řízením zásob ve společnosti Zlín Precision s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve společnosti Zlín Precision s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šrotířová, Veronika cs
dc.contributor.author Rozumová, Monika cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:21:20Z
dc.date.available 2010-07-14T01:21:20Z
dc.date.issued 2005-12-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2066
dc.description.abstract Ve své bakalářské práce se zabývám teorií o zásobách, jejich členěním, funkcemi, oceňováním i ukazateli, které jsou nezbytné pro výpočty vzhledem k optimalizaci zásob ve společnosti Zlín Precision s.r.o. V praktické části se věnuji optimalizaci jednotlivých dílců, zvláště pak hotových dílcům a záliskům nezbytných pro výrobu. Analyzuji vztahy mezi optimální výší skladových zásob, dispem a výrobou. V závěrečné části navrhuji možnosti zlepšení řízení zásob. cs
dc.format 63 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5262744 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject obrátka cs
dc.subject doba obratu cs
dc.subject skladování cs
dc.subject reserves en
dc.subject inventory control en
dc.subject optimalization en
dc.subject stock turnover en
dc.subject turnover time en
dc.subject stocking en
dc.title Řešení problémů spojených s řízením zásob ve společnosti Zlín Precision s.r.o. cs
dc.title.alternative Solving of problems connected with inventory control in the company Zlín Precision Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-01-16 cs
dc.description.abstract-translated In my graduation theses I defined a theory of stocks, its structuring and function, its assessing and indicators, that are used for calculation with regard to optimalization of stock in company Zlín Precision s.r.o. In the practical part of this thases I focused on optimalization of separate parts, mainly final parts and inserts necesarry for production. I analyze relation between optimal level of stocks, dispo and production. In the final part I suggest possibilities of improvement for inventory control. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2522
dc.date.assigned 2005-10-07 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rozumová_2006_bp.pdf 5.018Mb PDF View/Open
rozumová_2006_vp.pdf 359.6Kb PDF View/Open
rozumová_2006_op.pdf 225.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account