Integrované marketingové komunikace Janáčkovy opery Národního divadla v Brně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrované marketingové komunikace Janáčkovy opery Národního divadla v Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan cs
dc.contributor.author Janulíková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:22:43Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:09Z
dc.date.issued 2006-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2070
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se věnuje aplikaci obecné marketingové teorie na specifickou kulturní oblast produkce hudebního divadla - opery. V teoretické části představíme koncept "Cultural entrepreneurship" a pojednáme o možnostech uplatnění marketingu v opeře. Zaměříme se na praktické využívání marketingu v operních divadlech, na existující úskalí a problémy se zaváděním marketingu, budeme se věnovat opeře jako specifickému produktu, pojednáme o možnostech komunikace a financování a charakterizujeme proces strategického plánování v kulturní organizaci. V praktické části předložíme konkrétní možnosti uplatnění marketingových nástrojů pro dosažení cílů a zefektivnění činnosti Janáčkovy opery Národního divadla v Brně a dále vypracujeme projekt integrované marketingové komunikace mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno 2008. cs
dc.format 100 s., 14 s. příloh cs
dc.format.extent 1436666 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2008 cs
dc.subject opera cs
dc.subject umění cs
dc.subject kultura cs
dc.subject marketing cs
dc.subject arts management cs
dc.subject cultural entrepreneurship cs
dc.subject scénická umění cs
dc.subject opera en
dc.subject arts en
dc.subject culture en
dc.subject art marketing en
dc.subject art management en
dc.subject cultural entrepreneurship en
dc.subject performing arts en
dc.title Integrované marketingové komunikace Janáčkovy opery Národního divadla v Brně cs
dc.title.alternative Integrated marketing communications of the Janacek Oper of the National Theatre Brno en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The submitted thesis deals with application of general marketing theory in a specific cultural area of production of music theatre - the opera. In the theoretical part we shall present the concept of the "Cultural entrepreneurship'q and discuss possibilities of exercise of marketing in opera. We shall focus on the practical exercise of marketing in opera houses, on contemporary difficulties and problems while implementing marketing. Furthermore, we shall deal with opera as a specific product, with possibilities of communication and financing and we shall also define the process of strategic planning in a cultural organisation. In the practical part we shall propose particular possibilities of use of marketing tools of achieving the goals and streamlining the functioning of the Janáček opera of the National Theatre in Brno. Last but not least, we shall elaborate the project of integrated marketing communication of the international music festival "Janáček's Brno 2008". en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2764
dc.date.assigned 2006-01-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
janulíková_2006_dp.pdfBlocked 1.370Mb PDF View/Open
janulíková_2006_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open
janulíková_2006_op.doc 75.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account