Výslovnostní styly v mluvených televizních reklamních spotech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výslovnostní styly v mluvených televizních reklamních spotech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Šimůnková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:24:42Z
dc.date.issued 2006-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2075
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je na základě odborné literatury z oblasti mluvené řeči popsat sou-časný stav a stanovit úroveň kultivovanosti projevu mluvených televizních reklamních spo-tů. Teoretická část práce uvádí stručný přehled základních poznatků z jednotlivých oblastí, a to s praktickým zaměřením na jazyk a styl televizních propagačních textů. Těžiště práce spočívá v analýze vybraných mluvených televizních reklamních spotů vysílaných v České televizi v průběhu tří let. Závěrečná kapitola přináší zhodnocení výrazových prostředků, kterých současná televizní reklama nejvíce využívá, a současně hodnotí jejich potencionální vliv na cílové skupiny a uvádí návrhy konkrétních řešení. cs
dc.format 69 cs
dc.format.extent 2546870 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.05.2036
dc.subject mluvená řeč cs
dc.subject výslovnostní styl cs
dc.subject reklamní spot cs
dc.subject spoken language en
dc.subject enunciative style en
dc.subject commercial spot en
dc.title Výslovnostní styly v mluvených televizních reklamních spotech cs
dc.title.alternative ENUNCIATIVE STYLES IN SPOKEN TELEVISION COMMERCIAL SPOTS en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.date.vskp-available 2036-05-10
dc.description.abstract-translated The aim of this dissertation is to describe the status quo and to specify the level of enuncia-tive style displayed in speeches in commercial spots on the basis of specialised literature from the area of spoken language. The theoretical part of the text presents a brief overview of the basic findings in the particular areas and at the same time focuses on commercial spots' language and style from the practical point of view. The merit of this dissertation is the analysis of certain number of spoken commercial spots, selected from the spots broad-casted on the Czech television during the last three years. In the last chapter the author of-fers evaluation of the means of expression, which are used the most in the television adver-tising today, judges their potential influence on target groups and brings specific proposals for solution. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2739
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šimůnková_2006_dp.pdfBlocked 2.428Mb PDF View/Open
šimůnková_2006_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
šimůnková_2006_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account