Analýza kalkulačního systému společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Válcovna drátu a jemných profilů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza kalkulačního systému společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Válcovna drátu a jemných profilů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman
dc.contributor.author Turoňová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:27:17Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:09Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2082
dc.description.abstract Náplní této bakalářské práce je podle poznatků z literatury stručně vymezit obsah a strukturu finančního a manažerského účetnictví. Je zde řešena problematika nákladů, včetně charakterizování pojetí a členění nákladů. Po nákladech je druhá část teorie věnována informacím z oblasti kalkulačních systémů, postupů s vymezením jejich kalkulačních technik a metod. Záměrem analytické části je představení společnosti a oddělení cotrollingu spolu s používaným kalkulačním systémem. Cílem této části je zhodnotit používaný kalkulační systém a následně realizovat nový způsob zkvalitnění a realizace nového systému se zaměřením na správní režii. cs
dc.format 80 s. , 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2197958 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2008
dc.subject náklady cs
dc.subject členění nákladů cs
dc.subject kalkulační systém cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject správní režie cs
dc.subject costs en
dc.subject costs articulation en
dc.subject costing system en
dc.subject model costing en
dc.subject general expence en
dc.title Analýza kalkulačního systému společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Válcovna drátu a jemných profilů cs
dc.title.alternative The analyse of the costing system in the company TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Wire Rod and Light Section Mill en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Škvrna, Ladislav
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The contenst of this bachelors work is to shortly define the content and structure of the finance accounting and manager accounting the accordance knowledge from the literature. In this work is solved a task about costs, including decribing conception and articulation of these costs. The second part of the theory is focused on getting informations from the area of costing system and its costing technics and methods. The aim of the analytic part is to represent the company and the controlling section in the line with their using of the costing system. The point of this part is to sum up the costing system with direction on the general expence. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4263
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
turoňová_2006_bp.pdfBlocked 2.096Mb PDF View/Open
turoňová_2006_vp.pdf 50.69Kb PDF View/Open
turoňová_2006_op.pdf 56.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account