[NEOBHÁJENO] Dobrovolnictví ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Dobrovolnictví ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela
dc.contributor.author Morávková, Romana
dc.date.accessioned 2013-10-06T15:38:49Z
dc.date.available 2013-10-06T15:38:49Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20836
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá dobrovolnictvím ve Zlínském kraji. Teoretická část se zaměřuje právě na definici pojmů, dále pak pojednává o různých možnostech jak být dobrovolníkem, jak lze pomáhat, jaké mohou být motivace dobrovolníka Zároveň se zabývá důležitými otázkami, které si každý budoucí dobrovolník může klást, např. ohledně jeho věku, povolání, možnosti působení, jeho motivace Text je dále doplněn o kontakty na konkrétní zařízení soc. služeb ve Zlínském kraji, kde může budoucí dobrovolník naleznout své uplatnění. Podstatou výzkumné části je zmapování zájmu a obecný přehled obyvatelstva Zlínského kraje o dobrovolnictví pomocí dotazníkového šetření na internetu. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 1861887 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject charita cs
dc.subject nestátní neziskové organizace cs
dc.subject mezinárodní humanitární organizace cs
dc.subject volunteering en
dc.subject volunteer en
dc.subject charity en
dc.subject nongovernmental organizations en
dc.subject international humanitarian organizations en
dc.title [NEOBHÁJENO] Dobrovolnictví ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Volunteering in the Zlin Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kitliňská, Jana
dc.date.accepted 2013-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with volunteering in the Zlín Region. The theoretical part is aimed at the definition of used terms, then discusses various possibilities how to volunteer, how to help, what can be motivating for volunteers, It also addresses important issues that every prospective volunteer may ask, for example, his age, occupation, possibilities for work, his motivation, The text is supplemented by contacts on particular organizations of social services in the Zlín Region, where the prospective volunteer can find an application for himself. The essence of this research is the analysis of interest and a general overview of the population of the Zlín Region of volunteering through a questionnaire survey on the Internet. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result neobhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/224 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 31643
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2013-05-03
local.subject Zlínský kraj (Česko : 2000-) cs
local.subject Zlín Region (Czechia : 2000-) en


Files in this item

Files Size Format View
morávková_2013_bp.pdf 1.775Mb PDF View/Open
morávková_2013_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
morávková_2013_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account