Finanční řízení firmy ABC

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční řízení firmy ABC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana cs
dc.contributor.author Tománková, Věra cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:27:45Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:48Z
dc.date.issued 2006-01-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2083
dc.description.abstract Finanční řízení je souhrn mnoha důležitých úkolů ekonomického úseku firmy. Aby rozhodování bylo efektivní, je potřeba analyzovat výsledky činnosti firmy z účetních výkazů a interních účetních materiálů. To je cílem mé bakalářské práce. Problémy analýzy finančního řízení zaměřím na oblast malého a středního podnikání. Závěrem zhodnotím výsledky analyzovaných ukazatelů a navrhnu řešení, která by vedla ke zlepšení situace. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 436656 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 06.01.2011 cs
dc.subject Finanční řízení cs
dc.subject ukazatele finanční analýzy cs
dc.subject pracovní kapitál cs
dc.subject řízení peněžních prostředků cs
dc.subject kurzové riziko cs
dc.subject hedging cs
dc.subject Financial guidance en
dc.subject indexes of finance analysis en
dc.subject working capital en
dc.subject guidance of cash en
dc.subject currency risk en
dc.subject hedging en
dc.title Finanční řízení firmy ABC cs
dc.title.alternative The financial guidance of the firm ABC en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hýbl, Petr cs
dc.date.accepted 2006-01-31 cs
dc.description.abstract-translated Financial guidance is one of many important tasks of economic section of the firm. For efficient decision - making, we need to analyze results of company activities. Annual statements and internal accounting reports will be our sources. That is the goal of this Bachelor work. The problems of financial guidance will be focused on small and medium enterprises sector. On the end of my work, I will evaluate achieved results, coming out the analyzed indicators, and then I will suggest solutions, which would lead to the improvement of the situation. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2203
dc.date.assigned 2005-10-14 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
tománková_2006_bp.pdf 426.4Kb PDF View/Open
tománková_2006_vp.pdf 1.137Mb PDF View/Open
tománková_2006_op.pdf 1.483Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account