[NEOBHÁJENO] Immigration into the UK after World War II:A Case Study of People of African Descent

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Immigration into the UK after World War II:A Case Study of People of African Descent

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Štěrbová, Veronika
dc.date.accessioned 2013-10-06T15:43:10Z
dc.date.available 2013-10-06T15:43:10Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20842
dc.description.abstract Hlavním účelem této bakalářské práce je poukázat a analyzovat těžký zápas lidí afrického původu, kteří se rozhodli začít nový život ve Velké Británii po druhé světové válce. Úvodní kapitoly nabízí čtenáři stručnou historii prvního výskytu černých obyvatel ve Velké Británii, počátků imigrace, obchodu s otroky a doby války. Nicméně, hlavní pozornost je věnována poválečné éře a problémům, které příliv černých imigrantů do země vyvolal. Na základě příkladů práce zkoumá způsob, jakým se černoši začleňují do většinové společnosti. Dále také probírá různé zátěže, které jsou nuceni nést vzhledem ke svému původu. Všeobecně se tvrdí, že rasismus a předsudky byly v moderní společnosti potlačeny. Nicméně životní zkušenosti lidí afrického původu ukazují, že rasy a barvy pleti stále negativně ovlivňují jejich život. cs
dc.format 31 s. cs
dc.format.extent 1980448 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject imigrace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject africký černoch cs
dc.subject karibský černoch cs
dc.subject národnostní menšina cs
dc.subject immigration en
dc.subject integration en
dc.subject racism en
dc.subject black African en
dc.subject black Caribbean en
dc.subject ethnic minority en
dc.title [NEOBHÁJENO] Immigration into the UK after World War II:A Case Study of People of African Descent cs
dc.title.alternative Immigration into the UK after World War II: A Case Study of People of African Descent en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Blažková, Barbora
dc.date.accepted 2013-09-11
dc.description.abstract-translated The central purpose of this bachelor?s thesis is to point out and analyze the difficult struggle of people of African descent who decided to start a new life in the United Kingdom after World War II. The introductory chapters offer the reader a brief history of the first occurrence of black inhabitants in Britain, early immigration, the slave trade and the period of war. However, the main focus is the postwar era and the problems an influx of black immigrants brought to the country. Based on the examples, the thesis examines the way blacks integrated into mainstream society, and it also discusses various burdens they are forced to bear owing to their origin. It is widely alleged that racism and prejudice have been suppressed in modern society. Nevertheless, the life experiences of people of African descent in the United Kingdom show that race and skin color still negatively influence their lives. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result neobhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/224 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30669
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2013-05-03
local.subject Velká Británie cs
local.subject etnické skupiny Evropy cs
local.subject černoši cs
local.subject Great Britain en
local.subject ethnic groups of Europe en
local.subject Blacks en


Files in this item

Files Size Format View
štěrbová_2013_bp.pdf 1.888Mb PDF View/Open
štěrbová_2013_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
štěrbová_2013_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account