Design multifunkčných prvkov mobiliára administratívneho pracoviska

DSpace Repository

Language: English čeština 

Design multifunkčných prvkov mobiliára administratívneho pracoviska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Kružel, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:29:53Z
dc.date.available 2010-07-14T01:29:53Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2090
dc.description.abstract Táto práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. V prvej, teoretickej, je spracovaný analytický rozbor vybraných prvkov mobiliára administratívneho pracoviska. Nájdeme medzi nimi zástupcov českého trhu, ale aj spoločnosti z ostatných častí Európy. Sú v nej zachytené jednotlivé zmeny spojené s vývojom od počiatkov, až po konečný stav. Práca obsahuje v prvej časti aj príslušné ergonomické riešenie. V druhej, praktickej časti, je podrobne zobrazený vlastný návrh. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 2364304 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Technika cs
dc.subject Pracovná jednotka administratívneho mobiliára cs
dc.subject Variabilita cs
dc.subject Technics en
dc.subject Working unit of administrative furniture en
dc.subject Variability en
dc.title Design multifunkčných prvkov mobiliára administratívneho pracoviska cs
dc.title.alternative Design of multifunctional components of administrative workstation mobiliari en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Koudelková, Dagmar
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated This work is devided into two main parts. The first one, theoretic, is made of analysis of chosen elements of office furniture. You can find representatives from Czech republic as well as companies from other parts of Europe. It also contains different changes in the proces of origin until the final version. You will also find ergonomic factors in this part. The second, practical part, is made of my design. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Industrial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 4546
dc.date.assigned 2006-03-02
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kružel_2006_bp.pdfBlocked 2.254Mb PDF View/Open
kružel_2006_vp.pdf 597.6Kb PDF View/Open
kružel_2006_op.pdf 485.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account