Návrh nové komunikační strategie pro společnost ZLÍNMAT, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh nové komunikační strategie pro společnost ZLÍNMAT, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kulhánek, Ivan
dc.contributor.author Pechová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:32:26Z
dc.date.available 2010-07-14T01:32:26Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2100
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navržení nové komunikační strategie pro společnost ZLÍNMAT s. r. o, která se zabývá realizací střešních plášťů. V první části je pomocí SWOT analýzy vyhodnoceno současné postavení společnosti na trhu. Ve SWOT analýze se zaměřuji jak na vnější prostředí, tak na vnitřní, s důrazem na co nejlepší vyhodnocení současné komunikační strategie. V druhé části práce je navržena nová komunikační strategie, spolu doporučením jak využít ostatních nástrojů, aby společnost mohla své propagační aktivity do budoucna i vyhodnocovat a zlepšovat tak zacílení na potenciální zákazníky, budovala pozitivní povědomí o sobě a zvyšovala efektivitu propagačních prostředků. cs
dc.format 102 cs
dc.format.extent 2409905 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject pozitivní povědomí cs
dc.subject vyhodnocení cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject positive awareness en
dc.subject evaluation en
dc.title Návrh nové komunikační strategie pro společnost ZLÍNMAT, s.r.o. cs
dc.title.alternative Suggestion of new communication strategy for company ZLINMAT, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated ABSTRACT As it ensues from the title of this graduation thesis, its objective was to suggest a new communication strategy for the ZLÍNMAT s.r.o. company which is specialized in im-plementation of roof cladding. In the first part was using the SWOT analysis evaluated the actual position of the company on the market. I focused the SWOT analysis on the external and internal envi-ronment, accenting to the best possible evaluation of the current communication strategy. A new communication strategy together with the recommendation how to capitalize other tools is suggested in the second part. This is to allow a future evaluation of company's advertising activities so she can improve targeting on potential customers, build positive awareness about herself and increase the effectiveness of advertising instruments. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2157
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pechová_2006_dp.pdfBlocked 2.298Mb PDF View/Open
pechová_2006_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
pechová_2006_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account