[NEOBHÁJENO] Poruchy chování dětí jako příčina páchání trestné činnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Poruchy chování dětí jako příčina páchání trestné činnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Popela, Marek
dc.date.accessioned 2013-10-06T18:37:35Z
dc.date.available 2013-10-06T18:37:35Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21050
dc.description.abstract Teoretická část diplomová práce je zaměřena k dětem jako rizikové skupině, jsou v ní ro-zebrány teoretická východiska týkající se vzniku poruch chování dětí a faktory, které se podílejí na vzniku nežádoucího chování. Dále je věnována pozornost klasifikaci poruch chování, delikvenci a trestné činnosti dětí v souvislosti s poruchami chování a kriminogen-ním chováním, jakožto extrémním projevem poruch chování dětí. Je zde také zahrnut pře-hled alternativ intervence a opatření směřujících na děti u kterých byly diagnostikovány poruchy chování a které páchají kriminalitu. V praktické části práce, je obsažena výzkumná část a samotný výzkum, který byl realizován pomocí dotazníku u chlapců umístěných ve Výchovném ústavu, dětském domově se školou, základní školou a střední školou se sídlem v Dřevohosticích. cs
dc.format 71 cs
dc.format.extent 1723584 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject porucha chování cs
dc.subject teorie vzniku a klasifikace poruch chování cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject intervence a opatření cs
dc.subject child en
dc.subject adolescent conduct disorder en
dc.subject the theory of the origin and classification of behavioral disorders en
dc.subject delinquency en
dc.subject crime en
dc.subject delinquency en
dc.subject interventions and measures en
dc.title [NEOBHÁJENO] Poruchy chování dětí jako příčina páchání trestné činnosti cs
dc.title.alternative Behavior Disorders in Children as the Cause of Criminal Activities en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kitliňská, Jana
dc.date.accepted 2013-05-29
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is focused on high-risk children as a group are discussed in the theoretical background of behavioral disorders of children and the factors involved in the formation of undesirable behavior. In addition, attention is paid to the classification of behavioral disorders, delinquency and crime in the context of children with behavioral di-sorders and criminogenic behavior as a manifestation of extreme behavior disorders of children. It also includes an overview of alternative interventions and actions aimed at children which were diagnosed behavioral disorders and who commit crime. In the practical part of the work included research and part of the research, which was carried out using a questionnaire for boys located in educational institutions, children 's home school, elementary school and middle school located in Dřevohostice . en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result neobhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/224 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 31953
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2013-04-25
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject problémové děti cs
local.subject juvenile delinquency en
local.subject problem children en


Files in this item

Files Size Format View
popela_2013_dp.pdf 1.643Mb PDF View/Open
popela_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
popela_2013_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account