Hodnocení efektivnosti podnikatelského záměru ekodílny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení efektivnosti podnikatelského záměru ekodílny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Remeš, Daniel
dc.contributor.author Pšurný, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:41:07Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:35Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2119
dc.description.abstract Tato práce pojednává v teoretické části o podnikatelském záměru samotném a o metodách ekonomického hodnocení podnikatelského záměru. V praktické části se zabývá srovnáním klasických záměrů a záměrů ekologických nebo sociálních. Rozebírá možnosti a druhy rizi-ka u hodnoceného projektu. Pomocí různých ukazatelů jako je čistá současná hodnota, ná-vratnost projektu, kapitálových výdajů a analýzy rizika se snaží prověřit po ekonomické stránce hodnocený projekt. V závěru se pokusím celkově zhodnotit záměr a jeho doporuče-ní nebo nedoporučení cs
dc.format 64s cs
dc.format.extent 818499 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2011
dc.subject hodnocení efektivnosti investic cs
dc.subject podnikatelský plán čistá současná hodnota cs
dc.subject vnitřní výnosové procento. peněžní toky cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject doba návratnosti cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject investment efficiency evaluation en
dc.subject business plan en
dc.subject net present value en
dc.subject internal rate of return en
dc.subject cash flow en
dc.subject profitability en
dc.subject pay-off period en
dc.subject Economic Value Added en
dc.title Hodnocení efektivnosti podnikatelského záměru ekodílny cs
dc.title.alternative Economical evaluation of business plan ECOworkshop en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Raška, Zdeněk
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated This work is in its theoretical part about business plan as itself and about methods of eco-nomical evaluation of this business plan. In the practical part you can find comparison of classical plans and ecological or social intentions. It analyses possibilities and kinds of eva-luated project. By different indicators as clear, contemporary value, economic return of the project, capital outlay and analyses of risks it tries to examine this project by the economical point. In the end I will try to evaluace the business plan and its recommendation or unre-commendation. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3188
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pšurný_2006_bp.pdfBlocked 799.3Kb PDF View/Open
pšurný_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
pšurný_2006_op.pdf 40.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account