Podklady k přípravě a realizaci Propagačního filmu FMK

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podklady k přípravě a realizaci Propagačního filmu FMK

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíková, Jana
dc.contributor.author Otruba, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:43:23Z
dc.date.available 2010-07-14T01:43:23Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2125
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci popisuji přípravu realizace a samotnou realizaci propagačního filmu Fakulty multimediálních komunikací. Charakter snímku má blízko k dokumentár-nímu žánru. Zdůvodňuji zde použité postupy a technologie a představuji dotazované stu-denty a jejich specializace. Pozornost je věnována i nerealizovaným verzím scénáře se zdůvodněním jejich zamítnutí. Propagační film se snaží působit informativně s dvěma hlavními cíly nalákat středoškolské studenty a současně důstojně reprezentovat školu před dospělými diváky. cs
dc.format 34 s. cs
dc.format.extent 2219563 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.subject propagační film cs
dc.subject Zlínský sen cs
dc.subject Marketingové a sociální komunikace cs
dc.subject Grafický design cs
dc.subject Design oděvu cs
dc.subject Průmyslový design cs
dc.subject Animovaná tvorba cs
dc.subject Design obuvi cs
dc.subject Reklamní foto-grafie cs
dc.subject Audiovize cs
dc.subject Prostorová tvorba cs
dc.subject krychle cs
dc.subject studenti cs
dc.subject specializace cs
dc.subject obor cs
dc.subject ateliér cs
dc.subject Faculty of Multimedia Communications en
dc.subject propagation movie en
dc.subject the Zlin Dream en
dc.subject Marketing and Social Communications en
dc.subject Graphic Design en
dc.subject Fash-ion Design en
dc.subject Industrial Design en
dc.subject Animation en
dc.subject Shoe Design en
dc.subject Advertising Photography en
dc.subject Audiovisual Arts en
dc.subject 3D Design en
dc.subject cube en
dc.subject students en
dc.subject specializa-tion en
dc.subject branch en
dc.subject studio en
dc.title Podklady k přípravě a realizaci Propagačního filmu FMK cs
dc.title.alternative The pre-realization process and the realization itself of the Propagation movie of Faculty of Multimedia Communications en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krška, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated In my Bachelor's diploma thesis I describe the pre-realization process and the realization itself of the propagation movie of Faculty of Multimedia Communications. The character of the movie is very close to documentary genre. I mention the reason of using particular methods and technologies and I introduce the interviewed students and their specializa-tions. The attention is also paid to unrealized versions of script with giving the reason of rejection. The Propagation movie tries to be informative with the two main goals: to at-tract high school's students and at the same time, to worthy represent the university to adult audience. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Audiovision Arts en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 2990
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
otruba_2006_bp.pdf 2.116Mb PDF View/Open
otruba_2006_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
otruba_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account