Expozice nábytku na zámku Kamenice nad Lipou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Expozice nábytku na zámku Kamenice nad Lipou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapka, Karel
dc.contributor.author Kratinohová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:45:41Z
dc.date.available 2010-07-14T01:45:41Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2132
dc.description.abstract Tato práce je studií a návrhem řešení expozice historického nábytku 19. a 20. století na zámku Kamenice nad Lipou. Jedná se o studijní depozitář Umělecko průmyslového mu-zea v Praze, který bude zpřístupněn veřejnosti. Jde o větší množství nábytku a interiéro-vých doplňků, jež mají být přehledně instalovány a tématicky rozděleny v sedmi místnos-tech druhého patra jižního křídla zámku. Je proto nutné uvést a zdůvodnit umístění jednot-livých předmětů na základě popisu jednotlivých stylů a autorů, jež formovali vývoj desig-nové tvorby. Výstavní systém musí toto respektovat s zpřehlednit takto různorodou sbírku cs
dc.format 49s.,45s. obr.příloh cs
dc.format.extent 1684672 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject expozice cs
dc.subject výstavní systém cs
dc.subject osvětlení cs
dc.subject expozitonal system expozition ligts en
dc.title Expozice nábytku na zámku Kamenice nad Lipou cs
dc.title.alternative Furniture expozition at castle Kamenice nad Lipou en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Karasová, Daniela
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated This document is study and plan of the historical furniture expozition at the castle Kamenice nad Lipou. It is study depository of Museum of Decorative Arts in Prague, which will be declassify to public. It is a bigger amouth of furniture and interior comple-ments, which should be synopticly instaled and thematicly sort out to seven rooms in the second floor of the castle. So it is important to describe every style and the author, which have formed the design art of this period. Expozitional system have to correspond and luci-dy this various collection. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 3050
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kratinohová_2006_bp.pdfBlocked 1.606Mb PDF View/Open
kratinohová_2006_vp.pdf 335.5Kb PDF View/Open
kratinohová_2006_op.pdf 962.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account