Připravenost firmy ROSTRA s.r.o. na implementaci Balanced Scorecard

DSpace Repository

Language: English čeština 

Připravenost firmy ROSTRA s.r.o. na implementaci Balanced Scorecard

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Juráň, David
dc.date.accessioned 2010-07-14T04:46:14Z
dc.date.available 2010-07-14T04:46:14Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2134
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navrhnout ideový (pilotní) projekt implementace Balanced Scorecard pro společnost ROSTRA s.r.o., která tento nástroj strategického řízení v současné době nevyužívá. Teoretická část práce vysvětluje různé aspekty řízení výkonnosti firem a představuje nový systém strategického řízení Balanced Scorecard. Praktická část seznamuje s výsledky analýz, které mají za cíl objasnit současnou pozici a připravenost firmy pro implementaci Balanced Scorecard. Dále pak je navrhnut samotný ideový projekt implementace Balanced Scorecard se všemi jeho aspekty. Závěrem je vyhodnocena efektivnost a rizika navrženého řešení. cs
dc.format 90s., 9s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1353915 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject strategie cs
dc.subject poslání cs
dc.subject vize cs
dc.subject strategická mapa cs
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject strategy analysis en
dc.subject strategy en
dc.subject commission en
dc.subject vision en
dc.subject strategy map en
dc.title Připravenost firmy ROSTRA s.r.o. na implementaci Balanced Scorecard cs
dc.title.alternative ROSTRA Ltd. readiness for Balanced Scorecard concept implementation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma is to create Balanced Scorecard implementation idea project for ROSTRA ltd. This modern tool of strategic management isn't use by this company. The theoretical part explains some aspects of the performance management and introduces new tool of strategic management called Balanced Scorecard. The analysis part presents the results of analysis, which was used to clear up the position and preparedness of the company before process of Balanced Scorecard implementation. Next is created Balanced Scorecard implementation project with its all aspects. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3498
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
juráň_2006_dp.pdfBlocked 1.291Mb PDF View/Open
juráň_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
juráň_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account