Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků firmy FERONA, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků firmy FERONA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komínková, Miroslava cs
dc.contributor.author Goldscheidová, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T04:46:45Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:35Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2136
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firmy FERONA, a.s. Spokojený zákazník je hlavním klíčem vedoucím k udržení postavení firmy na trhu a schopnosti zvítězit nad konkurencí. Práci jsem rozdělila na dvě hlavní oblasti. V teoretické části jsem pomocí literárních poznatků vymezila základní marketingové pojmy, strategický marketing, marketingový mix, informace a marketing, marketingový výzkum, marketingové analýzy, kupní chování spotřebitele a konkurenci. V analytické části zjišťuji na základě dotazníkového šetření spokojenost zákazníků s FERONOU, a.s. a jejími konkurenty. Výsledky analyzuji a znázorňuji prostřednictvím tabulek a grafů. Výsledkem této bakalářské práce je vyhodnocení a porovnání spokojenosti zákazníků s firmou FERONA, a.s. a jejími konkurenty. Dále se snažím navrhnout řešení vedoucí k maximalizaci spokojenosti zákazníků a doporučení implementace jeho postupu. Firmě navrhuji mé poznatky realizovat v praxi. cs
dc.format 62 s., 7 s. příloh (dotazník) cs
dc.format.extent 864014 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2011 cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject obchod cs
dc.subject customer en
dc.subject satisfaction en
dc.subject competition en
dc.subject trade en
dc.title Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků firmy FERONA, a.s. cs
dc.title.alternative FERONA a.s.'s Customer Satisfaction Marketing Research en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Lenka cs
dc.date.accepted 2006-06-15 cs
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the analysis of the satisfaction of customers of FERONA, a.s. A satisfied customer is a key leading to maintaining the company position on the market and ability to beat the competition. I divided the thesis into two sections. In the theoretical section I defined basic marketing concepts, strategic marketing, marketing mix, information and marketing, marketing research, marketing analysis, purchasing behaviour of consumers and competition based on literature search. In the analytic section I monitored the satisfaction of customers with FERONA, a.s. and with its competitors based on questionnaire investigation. I analysed the results and represented them in tables and graphs. The result of this thesis is the evaluation and comparison the satisfaction of customers with FERONA, a.s. and with its competitors. Further, I tried to suggest a solution leading to the maximisation of customer satisfaction and recommendations for the implementation of its strategy. I suggest the company to realize my findings in practice. en
dc.description.department Ústav informatiky a statistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/114 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3787
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
goldscheidová_2006_bp.pdfBlocked 843.7Kb PDF View/Open
goldscheidová_2006_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
goldscheidová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account