[NEOBHÁJENO] Rodina a pracovní kariére

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Rodina a pracovní kariére

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurčíková, Jana cs
dc.contributor.author Jelínková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T22:47:43Z
dc.date.available 2013-10-06T22:47:43Z
dc.date.issued 2013-07-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21379
dc.description.abstract Bakalářská práce bude věnována problematice slaďování pracovní kariéry a rodiny. První část bude zacílena na pojem kariéry, jejího dělení i začlenění dle určitých typů osobnosti a postupný etapový vývoj kariéry. Druhá část se zaměří na vymezení základních pojmů, kterými budou rodina, funkce rodiny, pohled na současnou rodinu ze sociologického hlediska a rodinné soužití. Poslední kapitola v teoretické části se bude zabývat pracovní kariérou v určitých cyklech rodiny. Těmito popisovanými cykly budou bezdětná manželství, rodiny s malými dětmi, s dětmi v předškolním věku, dospívajícími dětmi a poslední uvedenou etapou bude období po odchodu dětí z domova. Praktická část bude zaměřena na názory respondentů, které faktory podle nich, vedou ke sloučení zaměstnání a rodinou, např. rovnoměrné rozdělení rolí v domácnosti, výchova dětí, finanční situace, rodičovská dovolená i upřednostňování rodiny před kariérou z pohledu mužů a žen. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 1621069 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject dítě cs
dc.subject rodinné role cs
dc.subject kariéra cs
dc.subject family en
dc.subject fuction family en
dc.subject children en
dc.subject family role en
dc.subject career en
dc.title [NEOBHÁJENO] Rodina a pracovní kariére cs
dc.title.alternative Family and working career en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva cs
dc.date.accepted 2013-09-10 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to the issue of career and family coordination. The first part focuses on the key term carrier, its division and inclusion according to personality types and it also focuses on the progressive development of career. The second part deals with key terms definitions as family, function of the family, social view on the family to-day and the family coexistence. The last chapter of the theoretical part discusses working career in different stages of the family development. These stages are: childless marriages, families with small children, families with preschool children, families with teenage chil-dren and the last part deals with the period after the children leave their parents and be-come independent. The practical part focuses on the respondents' opinions about the factors that influence the interconnection of the career and family, e.g. division of roles in the household, chil-dren education, financial situation, parental leave and the priority of career or family ac-cording to men and women. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result neobhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/224 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32890
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2013-08-20 cs
local.subject rodiny s dětmi cs
local.subject bezdětné rodiny cs
local.subject rozvoj kariéry cs
local.subject families with children en
local.subject chidless families en
local.subject career development en


Files in this item

Files Size Format View
jelínková_2013_bp.pdf 1.545Mb PDF View/Open
jelínková_2013_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
jelínková_2013_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account