Studium bakterií rozkládajících strukturní analogy vinylpyrrolidonu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium bakterií rozkládajících strukturní analogy vinylpyrrolidonu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Křížek, Karel
dc.date.accessioned 2013-10-07T02:40:44Z
dc.date.available 2013-10-07T02:40:44Z
dc.date.issued 2012-02-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21570
dc.description.abstract Byla sledována degradace 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) a 1-octyl-2-pyrrolidonu (2-OP) bakteriálními kmeny v tekutém minerálním médiu, za účelem najít a pokusit se identifikovat ty kmeny, které jsou schopny NMP a 2-OP rozkládat. Jako první byly testy prováděny s koncentrací 2 g/l NMP, která se ukázala být nevhodnou. Proto byla pro druhou sérii pokusů zvolena nižší koncentrace 300 mg/l NMP a 200 mg/l 2-OP. Schopnost biodegradace jednotlivých kultur byla vyhodnocena měřením zákalu jednotlivých suspenzí v kultivačních lahvích a sledováním úbytku substrátu, pomocí stanovení rozpuštěného organického uhlíku automatickým analyzátorem. cs
dc.format 79 cs
dc.format.extent 2668388 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biodegradace cs
dc.subject strukturní analogy cs
dc.subject vinylpyrrolidon cs
dc.subject 1-methyl-2-pyrrolidon cs
dc.subject 1-octyl-2-pyrrolidon cs
dc.subject akrylamid cs
dc.subject biodegradation en
dc.subject structure analogues en
dc.subject vinylpyrrolidone en
dc.subject 1-methyl-2-pyrrolidone en
dc.subject 1-octyl-2-pyrrolidone en
dc.subject akrylamide en
dc.title Studium bakterií rozkládajících strukturní analogy vinylpyrrolidonu cs
dc.title.alternative Study of Vinylpyrrolidone Structure Analogues Degrading Bacteria en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2012-06-08
dc.description.abstract-translated Degradation of 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) and 1-octyl-2-pyrrolidone (2-OP) was monitored in liquid mineral medium (MM), in order to find and to attemp to identify bacterial strains that are capable of NMP and 2-OP degradation. First tests were performed with a concentration of 2 g/l NMP, which prove to be inappropriate. For a second series of experiments lower concentration of 300 mg/l NMP and 200 mg/l 2-OP was selected. Biodegradation ability of the cultures was evaluated by measuring turbidity of each suspension and by monitoring substrate utilization by measuring dissolved organic carbon. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 25307
dc.date.submitted 2012-05-04


Files in this item

Files Size Format View
křížek_2012_dp.pdf 2.544Mb PDF View/Open
křížek_2012_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
křížek_2012_op.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account