Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro Českou republiku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro Českou republiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kloudová, Jitka
dc.contributor.author Steigerová, Monika
dc.date.accessioned 2013-10-07T04:48:21Z
dc.date.available 2013-10-07T04:48:21Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21623
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je problematika měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky indexem kreativity v podmínkách v České republice. Ten se skládá ze tří oblastí ? talentu, technologie a tolerance. V praktické části je na základě zvolené metodiky index vypočten a poté je analyzován vztah mezi ním a vybranými ukazateli z makroekonomiky. Pozornost je také zaměřena na vztah mezi oblastmi podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky. Hlavní cílem práce bylo porovnání podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky v krajích České republiky. Praktická část je zakončena závěry a doporučeními pro vývoj v následujících letech. cs
dc.format 77 s. (70 897) cs
dc.format.extent 2281443 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kreativní ekonomika cs
dc.subject index kreativity cs
dc.subject kreativní průmysly cs
dc.subject kreativní třída cs
dc.subject talent cs
dc.subject techno-logie cs
dc.subject tolerance cs
dc.subject Creative economy en
dc.subject creativity index en
dc.subject creative industries en
dc.subject creative class en
dc.subject talent en
dc.subject technology en
dc.subject tolerance en
dc.title Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro Českou republiku cs
dc.title.alternative Measuring Development Conditions of Creative Economy with Creativity Index and it's Application in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Baňařová, Michaela
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated Subject of this bachelor thesis is the isssue of measurement development conditions of Creative economy with Creativity Index in conditions in the Czech Republic. It consists of three areas ? Talent, Technology and Tolerance. In the practical part is based on the selec-ted methodology to calculate the index and then analyzed the relationship between it and selected indicators of macroeconomic. Attention is also focused on the relationship among the areas of the development conditons of Creative Economy. The main goal of the work was to compare the development conditions of Creative economy in the regions of the Czech Republic. The practical part ends with conclusions and recommendations for coming years. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24449
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
steigerová_2012_bp.pdf 2.175Mb PDF View/Open
steigerová_2012_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
steigerová_2012_op.doc 74Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account