Charakteristiky PP matric plněných, neplněných nanokompozitním plnivem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Charakteristiky PP matric plněných, neplněných nanokompozitním plnivem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Peprníček, Tomáš
dc.contributor.author Chlapík, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T04:53:54Z
dc.date.available 2010-07-14T04:53:54Z
dc.date.issued 2006-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2162
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku nanokompozitních materiálů. Úvodem práce je charakterizován polypropylen a montmorillonit jako nanoplnivo. V další části jsou teoreticky popsány metody měření vlastností nanokompozitních materiálů. V literární rešerši jsou porovnávány naměřené hodnoty mechanických vlastností, tepelných stabilit a reologických charakteristik z vybraných článků pro plměnou i neplněnou matrici. Na základě provedení literární rešerše lze konstatovat, že v případě plněné matrice došlo ke zlepšení sledovaných charakteristik a výsledných vlastností. cs
dc.format 41s. cs
dc.format.extent 1206710 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject nanoplnivo cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject nanocomposites en
dc.subject nano-filler en
dc.subject polypropylene en
dc.subject montmorillonite en
dc.title Charakteristiky PP matric plněných, neplněných nanokompozitním plnivem cs
dc.title.alternative Characteristics of PP matrixes filled, unfilled by nanocomposites filler en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalendová, Alena
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on nanocomposites and its final characteristics. Introduction deals with characterisation of PP and MMT as a nano-filler. Following part concentrates on characterisation of theoretical methods and evaluating of nanocomposites materials properties. As a source for this retrieval recently published articles were chosen. For further characterisation three main topics were used: mechanical properties, thermal stability and rheological characteristics. The results of this retrieval can be concluded in the way that filled PP matrixes posses improved final properties in comparison with pure PP matrixes. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2819
dc.date.assigned 2005-11-25
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
chlapík_2006_bp.pdfBlocked 1.150Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account