Webové stránky, historie vzniku a současné trendy v tvorbě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Webové stránky, historie vzniku a současné trendy v tvorbě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krutil, Pavel
dc.contributor.author Dostálová, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-14T04:57:48Z
dc.date.available 2010-07-14T04:57:48Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2164
dc.description.abstract Bakalářská práce "Webové stránky, historie a současné trendy v tvorbě" zahrnuje přehled základních témat souvisejících problematikou grafického designu na Internetu. Každá kapi-tola obsahuje stručné nahlédnutí do historie a vývoje dané problematiky. Snaží se přiblížit specifika prostředí webu a uvést základní informace, které by měl znát grafický designér, zpracovávající vizuální podobu webových stránek. Obsahem práce jsou i obrazové přílohy, sloužící jako názorná ukázka srovnání vývoje webdesignu, konkrétně mezi lety 2001 a 2006. V závěru práce je stručný slovníček pojmů, blíže nedefinovaných přímo v textu. cs
dc.format 51 s., 9 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 27680839 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Historie a vývoj webdesignu cs
dc.subject písmo a typografie na Internetu cs
dc.subject bezpečné barvy cs
dc.subject grafické formáty vhodné pro použití na webových stránkách cs
dc.subject History and development of webdesign en
dc.subject type and typography on the Internet en
dc.subject web safe colours en
dc.subject graphic formats suitable for use on web pages en
dc.title Webové stránky, historie vzniku a současné trendy v tvorbě cs
dc.title.alternative Web Pages, History and Creation Trends en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The BA thesis "Web Pages, History and Creation Trends" provides an overview of basic topics related to problems of graphic design on the Internet. Each chapter gives a short in-sight into a particular area. The thesis attempts to define the specific features of the web environment and summarizes basic information every graphic designer working on the visual form of web pages should be aware of. The thesis also includes appendices with screenshots serving as examples of the development of webdesign in the time period of 2001 till 2006. A short glossary of terms used in the text is provided in one of the appendi-ces. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/129 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 3023
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dostálová_2006_bp.pdfBlocked 26.39Mb PDF View/Open
dostálová_2006_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
dostálová_2006_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account