Analýza implementace systému kvality ISO 9001

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza implementace systému kvality ISO 9001

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polášek, Josef
dc.contributor.author Vávrová, Soňa
dc.date.accessioned 2013-10-07T10:55:23Z
dc.date.available 2013-10-07T10:55:23Z
dc.date.issued 2011-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21754
dc.description.abstract Práce se zabývá realizací mezinárodní normy ISO 9001 v podniku Termosondy Kladno, spol. s r. o. Teoretická část charakterizuje pojem kvalita, systém managementu kvality a jeho zavedení, historie řízení kvality a stručná charakteristika nejznámějších metod řízení kvality. Dále popisuje normu ČSN EN ISO 9001:2009. Norma má 8 kapitol, ale předložená práce rozebírá kapitoly 4 ? 8. Praktická část obsahuje charakteristiku a historii společnosti, vývoj řízení ve společnosti a SWOT analýzu. Dále zahrnuje analýzu současného stavu managementu kvality, kde je zkoumáno několik důležitých částí řídících se systémem managementu kvality např. dokumentace, rozdělení odpovědností mezi managementem, politiku kvality, lidské zdroje nebo samotná realizace podniku. Nakonec je provedeno měření, analýza a zlepšování pomocí interního auditu, monitorovaní a měření v procesech výroby. cs
dc.format 75 s. (79232 znaků) cs
dc.format.extent 53611838 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita cs
dc.subject systém cs
dc.subject management cs
dc.subject proces cs
dc.subject produkt cs
dc.subject Quality en
dc.subject system en
dc.subject management en
dc.subject process en
dc.subject product en
dc.title Analýza implementace systému kvality ISO 9001 cs
dc.title.alternative ISO 9001 Quality System Implementation Analysis in TERMOSONDY Kladno Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bartošíková, Romana
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated The work deals with the implementation of ISO 9001 Termosondy company, spol. s r. o. in Kladno. The theoretical part describes the concept of quality, quality management system and its implementation, the history of quality management and brief characteristics of the best known methods of quality control. It also describes standard ISO 9001:2009. Norma has 8 chapters, but discusses the work presented chapter 4 to 8 The practical part contains the characteristics and history in the company, development management in the company and SWOT analysis. It also includes analysis of the current state of quality management, where it is examined some important parts of managing the quality management system such documentation, the division of responsibilities between management, quality policy, human resources or the actual implementation of the enterprise. Finally, the measurements, analysis and improvement through internal audit, monitoring and measurement in production processes. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27227
dc.date.submitted 2012-05-11


Files in this item

Files Size Format View
vávrová_2012_bp.pdf 51.12Mb PDF View/Open
vávrová_2012_vp.pdf 95.54Kb PDF View/Open
vávrová_2012_op.pdf 112.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account