Analýza efektivního After Sales společnosti Lapp Kabel s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza efektivního After Sales společnosti Lapp Kabel s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Matulíková, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:01:05Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2175
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabývala analýzou efektivního After Sales u společnosti Lapp Kabel s.r.o. jako nástroje, prostřednictvím kterého si společnost může zvýšit svou konkurenceschopnost a vylepšit postavení na trhu. V první části jsou zpracovány teoretické podklady týkající se poprodejních aktivit. Ve druhé praktické části je představena společnost Lapp Kabel s.r.o. a následují návrhy a doporučení vycházející z analýzy současného stavu After Sales ve společnosti. Navrhované řešení podrobím nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 60 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 1671827 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject Péče o zákazníky cs
dc.subject Předprodej cs
dc.subject Prodejní aktivity cs
dc.subject Poprodej cs
dc.subject Care For Customers en
dc.subject Pre Sale en
dc.subject Support en
dc.subject After Sale en
dc.title Analýza efektivního After Sales společnosti Lapp Kabel s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Effective After Sales in Lapp Kabel Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaicenbacher, Aleš
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I dealt with analysis of effective After Sales in Lapp Kabel Ltd. as tools of improving competitive ability and position in the market. In the first part, there are theoretical data concerned After Sales. In the second practical part of the bachelor thesis I will present the company Lapp Kabel Ltd. and after that follows suggestions and recommendations coming out of the analysis of present size After Sales in the company. The suggested solutions will be subject risk and cost analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4167
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
matulíková_2006_bp.pdfBlocked 1.594Mb PDF View/Open
matulíková_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
matulíková_2006_op.pdf 1017.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account