Archiv

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Archiv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svobodová, Adéla
dc.contributor.author Orlíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-07T11:26:18Z
dc.date.available 2013-10-07T11:26:18Z
dc.date.issued 2012-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21781
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá významem archivů pro současnou umělecko-designérskou činnost a mapuje z historického hlediska jejich obsah i metody, které archivovaný materiál organizují. Poukazuje na společenské změny a jejich následky v souvislosti s vizuální kulturou, která na nich přímo závisí. Cílem je prezentovat struktury archivů jako modely vhodné pro práci s rostoucím množstvím dat, zejména fotografickým materiálem a poukázat na roli designérů v tomto procesu. cs
dc.format 96 s. (129 953 znaků) cs
dc.format.extent 11663845 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject informace cs
dc.subject archiv cs
dc.subject fotografie cs
dc.subject klasifikace cs
dc.subject stromová struktura cs
dc.subject digitalizace cs
dc.subject network společnost cs
dc.subject přínos amatérů cs
dc.subject vizualizace dat cs
dc.subject archiv v knize cs
dc.subject archiv cs
dc.subject instalace cs
dc.subject information en
dc.subject archive en
dc.subject photography en
dc.subject classification en
dc.subject tree structure en
dc.subject digitization en
dc.subject network society en
dc.subject contribution of amateurs en
dc.subject data visualization en
dc.subject archive in the book en
dc.subject archive en
dc.subject installation en
dc.title Archiv cs
dc.title.alternative The Archive en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krutil, Pavel
dc.date.accepted 2012-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the importance of archives for contemporary art and design activities and from the historical perspective analyzes their content and methods which organize archived material. It refers to social changes and their consequences in the context of visual culture that depends on them directly. The aim is to present the structures of archives as models suitable for handling the increasing amount of data, especially photographic records and to highlight the role of designers in this process. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/188 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 25200
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
orlíková_2012_dp.pdf 11.12Mb PDF View/Open
orlíková_2012_vp.pdf 54.18Kb PDF View/Open
orlíková_2012_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account