Antioxidační kapacita naklíčených semen zrnin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Antioxidační kapacita naklíčených semen zrnin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar
dc.contributor.author Mojžíšová, Iva
dc.date.accessioned 2013-10-07T11:33:53Z
dc.date.available 2013-10-07T11:33:53Z
dc.date.issued 2012-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21787
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá obsahem antioxidační kapacity, celkovým obsahem polyfenolů a minerálních látek ve vybraných druzích naklíčených semen zrnin. Teoretická část pojednává o procesu klíčení semen, jejich postupech a stručně charakterizuje zvolené druhy obilovin a zeleniny. Zaměřuje se na jejich obsahové látky před a během klíčení, zejména na antioxidanty a jejich příznivé účinky na lidský organismus. V praktické části jsou popsány a vyhodnoceny stanovené výsledky laboratorních analýz u vybraných vzorků. cs
dc.format 109 s. (133 994 znaků) cs
dc.format.extent 16979893 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Naklíčená semena cs
dc.subject klíčení cs
dc.subject obiloviny cs
dc.subject zelenina cs
dc.subject antioxidanty cs
dc.subject antioxidační kapacita cs
dc.subject celkové polyfenoly cs
dc.subject minerální látky cs
dc.subject Sprouted seeds en
dc.subject germination en
dc.subject cereals en
dc.subject vegetables en
dc.subject antioxidants en
dc.subject antioxidant capacity en
dc.subject total polyphenols en
dc.subject minerals en
dc.title Antioxidační kapacita naklíčených semen zrnin cs
dc.title.alternative Antioxidant Capacity of Pregerminated Seeds of Grain en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sumczynski, Daniela
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the content of antioxidant capacity, total content of polyphenols and minerals in selected species of grain sprouted seeds. The theoretical part discusses the process of seed germination, their practices and briefly describes selected types of cereals and vegetables. It focuses on the content of the substance before and during germination,especially in antioxidants and their beneficial effects on the human organism. In the practical part of the evaluation is described and results of laboratory analyzes of selected samples. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 24394
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-21


Files in this item

Files Size Format View
mojžíšová_2012_dp.pdf 16.19Mb PDF View/Open
mojžíšová_2012_vp.doc 96Kb Microsoft Word View/Open
mojžíšová_2012_op.doc 105.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account