Čistá krev

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Čistá krev

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stanický, Petr
dc.contributor.author Anderlová, Tereza
dc.date.accessioned 2013-10-07T11:35:44Z
dc.date.available 2013-10-07T11:35:44Z
dc.date.issued 2012-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21789
dc.description.abstract Čistá krev našich psů mě dovedla k lovu pernaté zvěře a ke všem zásadním momentům mé tvorby. Inspirací pro bakalářskou práci mi byl můj vlastní pohled na myslivost a postoj v ní. Zaměřuji se na bezprostřední setkání tváří tvář s umírající zvěří během lovu. Naši psi jsou vycvičeni tak, aby zraněné nebo zhaslé bažanty vyhledávali a přinášeli. Hledám tedy krásu i v tom, co můžeme pokládat za nechutné. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se především zabývám výcvikem ohaře, psa s vrozenou vlohou na vy-hledávání pernaté zvěře. Pro jeho výcvik je nezbytný transport zvěře a její následné ukrytí v terénu tak, aby zvěř nestrádala a byla před nezkušeným psem ochráněna. Můj vlastní zážitek z honu, kdy ptáci dostanou po vypuštění z bažantnice možnost úniku před střelcem a jeho psem, je převeden do tvaru inspirovaného pohřebními nádobami. Možnost úniku představuje tvor na okraji. Vychází z vázy, ale jiná barevnost i zpracování dává jasný signál o jeho šanci na volný let. V praktické části se pak věnuji postupům, ve kterých uvádím, jak jsem se krok za krokem dostávala ke tvaru kanopy a hledala nejlepší metodu zpracovávala ptačí tělo a peří. cs
dc.format 35 s. (34 469) cs
dc.format.extent 939699 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bažant cs
dc.subject maminka cs
dc.subject pes cs
dc.subject Gordon setter cs
dc.subject kanopy cs
dc.subject vázy cs
dc.subject hon cs
dc.subject peří cs
dc.subject sklo cs
dc.subject pheasant en
dc.subject mum en
dc.subject dog en
dc.subject Gordon setter en
dc.subject canopic jar en
dc.subject vases en
dc.subject hunting en
dc.subject feather en
dc.subject glass en
dc.title Čistá krev cs
dc.title.alternative Pure blood en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šrámková, Ivana
dc.date.accepted 2012-06-20
dc.description.abstract-translated Our pure blood dogs led me towards the hunting of feather game and to all principal mo-ments of my creation. The most inspiring for bachelor treatsie was my own view on game-keeping and hunting and my position in it. I focuse on the exciting ecnounter face to face animals during hunting. Our dogs are trained for to search and retrieve wounded or died pehasants. I try to find out the beauty in what we can find tasteless. Bachelor work is divided into two parts. Theory and practical part. In the theoretical part I primarily focus on training of pointing dogs. On the dog with inherited instinct to find out game birds. For the dog to be trained there it is necessary to transport game there and later to hide it in the landscape so as not to suffer from the attack of untrained dog. I was influenced by my own experience from the hunt. The birds get the chance to escape and fly away just right infront of the dog and hunter after they are let out from pheasantery. It is transformed into the shape which was inspired by burrial vessel. The chance to escape is represented by the creature on its edge. It comes from the vase but the different color and manufactoring gives the clear sign that there is the chance to fly free. In the practical part I describe procedures in which I tried to find out the way step by step. I got the approximate shape of canopic jar and I tried to find out the best method of manufacturing bird body and feather. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design skla cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Glass Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 27696
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
anderlová_2012_bp.pdf 917.6Kb PDF View/Open
anderlová_2012_vp.pdf 736.0Kb PDF View/Open
anderlová_2012_op.pdf 56.89Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account