Analýza spokojenosti studentů Univerzity Tomáše Bati s elektronickým vzděláváním

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti studentů Univerzity Tomáše Bati s elektronickým vzděláváním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolejšová, Miroslava
dc.contributor.author Ulrich, Josef
dc.date.accessioned 2013-10-07T11:45:23Z
dc.date.available 2013-10-07T11:45:23Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21796
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu spokojenosti studentů Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s elektronickým vzděláváním. Cílem teore-tické části bakalářské práce je zpracovat teoretické poznatky v oblasti elektronického vzdě-lávání a poté na základě těchto teoretických poznatků stanovit východiska pro praktickou část. Cílem praktické části bakalářské práce je provést průzkum potřeb studentů FaME v oblasti elektronického vzdělávání. Pro tento průzkum je využito dotazníkového šetření se studenty druhého a třetího ročníku FaME. Na základě průzkumu je analyzována spoko-jenost studentů s elektronickým vzděláváním jako celkem ale i jednotlivých elektronických kurzů. Součástí bakalářské práce je také shrnutí výsledků analýzy a návrhy doporučení vedoucí k možnému zlepšení spokojenosti studentů FaME s elektronickým vzděláváním. cs
dc.format 103 cs
dc.format.extent 3131164 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektronické vzdělávání cs
dc.subject spokojenost studentů cs
dc.subject analýza spokojenosti cs
dc.subject e-kurz cs
dc.subject electronic education en
dc.subject students'satisfaction en
dc.subject analysis of satisfaction en
dc.subject e-course en
dc.title Analýza spokojenosti studentů Univerzity Tomáše Bati s elektronickým vzděláváním cs
dc.title.alternative Satisfaction Analysis of Thomas Bata University Students with the Electronic Education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the analysis of the satisfaction of students of the Faculty of Management and Economics in Zlin with electronic education. The aim of the theoreti-cal part of the thesis is to compile the theoretical knowledge in the field of electronic edu-cation, and thus determining the groundwork for the practical part based on these theoreti-cal findings. The aim of the practical part of the thesis is to survey the needs of FaME stu-dents concerning electronic education. For the sake of this survey, a questionnaire is used to find out the observations of the second and third year FaME students. Having analysed the outcomes of the questionnaire, students?satisfaction with electronic education both as a whole and with particular electronic courses is analysed. The thesis also includes a summary of the outcomes of the analysis and recommendations leading to a possible im-provement concerning satisfaction of FaME students with electronic education. en
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/120 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24437
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
ulrich_2012_bp.pdf 2.986Mb PDF View/Open
ulrich_2012_vp.doc 74.5Kb Microsoft Word View/Open
ulrich_2012_op.doc 77Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account