Analýza aktivit místní akční skupiny v mikroregionu Teplička

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza aktivit místní akční skupiny v mikroregionu Teplička

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Masaryková, Kristína
dc.date.accessioned 2013-10-07T14:16:34Z
dc.date.available 2013-10-07T14:16:34Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21864
dc.description.abstract Cieľom predloženej bakalárskej práce je spracovať analýzu aktivít miestnej akčnej skupiny v mikroregióne Teplička. Práca je rozdelená na dve časti. V teoretickej časti práce sú spra-cované ciele a metodika práce, charakteristika metódy LEADER a vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s regionálnym rozvojom. V praktickej časti je spracovaná socioeko-nomická analýza, ktorej dáta sú vyhodnotené SWOT analýzou mikroregiónu. V závere tejto časti je uvedený katalóg nových projektov, ktoré v budúcnosti môžu pomôcť zlepšiť súčasný stav mikroregiónu Teplička. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 1897770 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject LEADER cs
dc.subject mikroregión cs
dc.subject miestna akčná skupina cs
dc.subject regionálny rozvoj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject LEADER en
dc.subject microregion en
dc.subject Local Action Group en
dc.subject regional development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza aktivit místní akční skupiny v mikroregionu Teplička cs
dc.title.alternative Activity Analysis of Local Action Group in Microregion Teplička en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this submitted bachelor's thesis is the processing of activity analysis of Local Action Group in the Microregion Teplička. The work consists of two parts. The theoretical part contains aims and methods of the work, the characteristics of the LEADER method and explanation of the basic terms relating to regional development. Socioeconomic analy-sis is referred to in the practical part. Data of this analysis are evaluated by the SWOT analysis of the microregion. In conclusion of the part there is a catalogue of new projects which could improve the present state of the Microregion.Teplička in the future. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26952
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
masaryková_2012_bp.pdf 1.809Mb PDF View/Open
masaryková_2012_vp.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open
masaryková_2012_op.doc 72Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account