Komunikace v oblasti mobilních operačních systémů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace v oblasti mobilních operačních systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava cs
dc.contributor.author Budinský, Jiří cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T15:10:33Z
dc.date.available 2013-10-07T15:10:33Z
dc.date.issued 2011-10-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21899
dc.description.abstract Diplomová práce Marketingové komunikace v oblasti mobilních operačních systémů si klade za cíl co nejlépe popsat trh s mobilními operačními systémy a jeho genezi. V teore-tické části práce zpracovává problematiku Word of Mouth, Brand Buildingu a práce s ko-munitou z hlediska moderního PR. V analytické části zasazuje do kontextu trhu značku Windows Phone, analyzuje jeho pozici na trhu a hledá její příčiny. Práce dále analyzuje vybrané komunikační aktivity pro značku Windows Phone z hlediska budování komunity a brand buildingu. Projektové řešení práce navrhuje tvorbu speciální aplikace Aukro.cz pro platformu Windows Phone a následnou společnou kampaň s cílem vzájemně posílit oba zainteresované subjekty, zvýšit znalost a kredibilitu platformy Windows Phone a nastolit koncept pro další podobné aktivity. cs
dc.format 91 (+9) s. (173 932 znaků), cs
dc.format.extent 2193396 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Smartphone cs
dc.subject mobil cs
dc.subject marketing cs
dc.subject WoM cs
dc.subject PR cs
dc.subject Brand cs
dc.subject Windows Phone cs
dc.subject Windows Mobile cs
dc.subject iPhone cs
dc.subject Smartphone en
dc.subject mobile en
dc.subject marketing en
dc.subject WoM en
dc.subject PR en
dc.subject Brand en
dc.subject Windows Phone en
dc.subject Windows Mobile en
dc.subject iPhone en
dc.title Komunikace v oblasti mobilních operačních systémů cs
dc.title.alternative Communication Activities in the Field of Mobile Operating Systems en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Banyar, Milan cs
dc.date.accepted 2012-10-08 cs
dc.description.abstract-translated Diploma thesis Marketing communications in mobile operating systems aids to best de-scribe the market for mobile operating systems and its genesis. The theoretical part of the thesis deals with Word of Mouth, Brand Building and working with the community in terms of modern PR. The analytical part puts Windows Phone into context of the market, analyses its position in it and looking for its causes. Thesis also analyses selected commu-nication activities for Windows Phone brand in terms of community building and brand building. Project part proposes the creation of a special application for Windows platform called Aukro.cz and subsequent joint campaign with the aim of strengthening both stake-holders to increase knowledge and credibility of the Windows Phone platform and estab-lish a concept for other simile activities. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 26381
dc.date.submitted 2012-09-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
budinský_2012_dp.pdf 2.091Mb PDF View/Open
budinský_2012_vp.doc 149.5Kb Microsoft Word View/Open
budinský_2012_op.doc 158Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account