Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě XY, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Keprtová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:07:01Z
dc.date.available 2010-07-14T05:07:01Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2191
dc.description.abstract Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části. První je teoretická. V této části jsem zpracovala literární průzkum této problematiky. Čerpala jsem z monografické literatury, internetových zdrojů i seriálových publikací. Druhou části je praktická. Jako metodu zpracování jsem zvolila otevřené interview s vedoucí personálního oddělení. V této části bakalářské práce jsem analyzovala současný stav vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě XY. s.r.o. Poté jsem zhodnotila přednosti a nedostatky tohoto systému. V poslední části mé bakalářské práce jsem navrhla opatření ke zlepšení. cs
dc.format 63 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1348407 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Personální oddělení cs
dc.subject Personalista cs
dc.subject Vyhledávání zaměstnanců cs
dc.subject Inzerát cs
dc.subject Výběr zaměstnanců cs
dc.subject Pohovor cs
dc.subject Příjem zaměstnanců cs
dc.subject Pracovní smlouva cs
dc.subject Adaptace cs
dc.subject Staff department en
dc.subject Personnel clerk en
dc.subject Searching of staffs en
dc.subject Advertisement en
dc.subject Selection of staffs en
dc.subject Interview en
dc.subject Revenue of staffs en
dc.subject Working Shift en
dc.subject Adaptation en
dc.title Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě XY, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of the system of searching, selection and revenue staff in XY ltd. company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Linhart, Petr
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.description.abstract-translated I divided my Bachelor thesis into two parts. The first is theoretical. I worked literary research of these problems in this part. I drew from monographic literature, internet source and magazines. The second is analytical part. I elected inception interview with a head of staff department as method of processing. I analyzed contemporary situation of searching, selection and revenue staff in XY company in this part of Bachelor thesis. Then I valorized strenghs and weaknesses of this situation. I suggested steps to improvement. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4112
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
keprtová_2006_bp.pdf 1.285Mb PDF View/Open
keprtová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
keprtová_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account