Komunikační strategie s využitím sociálních médií-Pivovar Svijany

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační strategie s využitím sociálních médií-Pivovar Svijany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal cs
dc.contributor.author Matějka, Jan cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T16:15:07Z
dc.date.available 2013-10-07T16:15:07Z
dc.date.issued 2011-10-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21939
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je komunikace společnosti s využitím sociálních médií se zaměřením na jednu konkrétní společnost ? Pivovar Svijany. Social Media, resp. sociální sítě jsou aktuálně jedním z nejrychleji se rozvíjejících oblastí v marketingových komuni-kacích. Uživatelé přibývají celosvětově po milionech a firmy se je snaží co nejlépe využít jak pro komunikaci se svými zákazníky (či potenciálními zákazníky) a samozřejmě i pro prodej svých produktů či služeb. Práce se konkrétně zabývá komunikační strategií pro Pi-vovar Svijany, jeho příležitostmi a hrozbami při komunikaci v sociálních médiích. Cílem práce je v teoretické části definovat pojmy potřebné pro pochopení jednotlivých součástí komunikace, vymezit sociální média, kterými se práce bude zabývat a v neposlední řadě stanovit metodologii pro analytickou část práce. V té budou analyzovány současná situace, příležitosti a hrozby v rozvoji komunikace a stav komunikace konkurence. V projektové části dojde k přípravě komunikace samotné. cs
dc.format 109 s. (161 884 znaků) cs
dc.format.extent 4037291 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Web 2.0 cs
dc.subject sociální média cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject Twitter cs
dc.subject LinkedIn cs
dc.subject Google+ cs
dc.subject Pinterest cs
dc.subject YouTube cs
dc.subject Social Media Monitoring cs
dc.subject Pivovar Svijany cs
dc.subject Web 2.0 en
dc.subject Social Media en
dc.subject Social Networks en
dc.subject Facebook en
dc.subject Twitter en
dc.subject LinkedIn en
dc.subject Google+ en
dc.subject Pinterest en
dc.subject YouTube en
dc.subject Social Media Monitoring en
dc.subject Svijany Brewery en
dc.title Komunikační strategie s využitím sociálních médií-Pivovar Svijany cs
dc.title.alternative Communication Strategies Using Social Media-Svijany Brewery en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína cs
dc.date.accepted 2012-10-08 cs
dc.description.abstract-translated Topic of this thesis is communication of the company using social media focused on one particular company ? Svijany Brewery. Social media, respectively, social networks are currently one of the fastest growing areas in marketing communications. Users grow by millions worldwide and companies are trying to make the best of how to communicate with your customers (or potential customers) and also for the sale of its products or services. The work is mainly concerned with communication strategies of Svijany Brewery, its opportunities and threats for communication in social media. The aim of this work is in the theoretical part to define notions necessary to understand the individual components of communications, define social media, which will thesis deal with and last but not least to determine the methodology for the analytical part of the work. In this part will be analyzed current situation, opportunities and threats in communication development and communi-cation of competitive companies. The project part is to prepare the communication itself. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 26282
dc.date.submitted 2012-09-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
matějka_2012_dp.pdf 3.850Mb PDF View/Open
matějka_2012_vp.doc 150.5Kb Microsoft Word View/Open
matějka_2012_op.doc 145Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account