Projekt nového přístupu k zaměstnávání vysokoškolských studentů ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt nového přístupu k zaměstnávání vysokoškolských studentů ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juřičková, Eva cs
dc.contributor.author Stavjaníčková, Iva cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:08:58Z
dc.date.issued 2006-05-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2198
dc.description.abstract Diplomová práce Projekt nového přístupu k zaměstnávání vysokoškolských stu-dentů ve Zlínském kraji je rozdělena do 3 hlavních částí. V teoretické části se zabývám především možnostmi uplatnění absolventů na trhu práce a programy realizovanými úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, které mají za cíl snížení nezaměstnanosti u rizikových skupin občanů. Dále pak popisuji postavení absolventů v rámci České repub-liky a s tím související roli státu. V závěru teoretické části pak zmiňuji zákony, které upra-vují agenturní zaměstnávání a zaměstnávání studentů. Praktická část je poté zaměřena na rozbor skladby klientů Agentury Vysokoškoláci, analýzu změn na trhu práce, příčiny nedostatku kvalifikovaných prací pro studenty a výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání. Použila jsem analýzy SWOT a PEST, dále jsem provedla analýzu inzerátů a průzkum trhu ve Zlínském kraji. V projektové části je představen a podrobně rozebrán navrhovaný projekt nového přístupu k zaměstnávání studentů, kde jsou uvedena východiska projektu, plán činností a náklady na projekt. Dále jsem uvedla podrobnou analýzu rizik, dobu trvání projektu a financování projektu. cs
dc.format 102 s., 11 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1399431 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036 cs
dc.subject Absolvent cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject pracovní agentura cs
dc.subject absolventská praxe cs
dc.subject krátkodobá zaměstnání cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject Keywords: Graduate en
dc.subject unymployment en
dc.subject work agency en
dc.subject intership en
dc.subject part-time job en
dc.subject employment market en
dc.title Projekt nového přístupu k zaměstnávání vysokoškolských studentů ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Project of new ways of employing college students in Zlin district en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hromková, Ludmila cs
dc.date.accepted 2006-06-01 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated My dissertation Project of new ways of employing college students in Zlin district is divided to 3 main parts. Theory part is focus on posibilities of graduate on employment market and programs which are running by employment office as active labour policy. Aim of this programs is to cut down unemployment. I describe position of graduate in Czech Republic and government measure. At the end I mention legislation for agency employ and students employ. Practical part is focus on clients data analysis, employment market changes, causa-tions qualified part-time jobs shortage and adwantages and disadwantages agency employ. I used analyses SWOT and PEST. I have done analyse of advertisements and market re-search in Zlin destrict. Project part is focus on project of new ways of employing college students in Zlin district by itself. I am describing solutions, plan of actions and project costs. I mention de-tails risk analysis, operating period and funding of project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3528
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
stavjaníčková_2006_dp.pdfBlocked 1.334Mb PDF View/Open
stavjaníčková_2006_vp.pdf 56.16Kb PDF View/Open
stavjaníčková_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account