Inovace řidičského balíčku pro firmu TATRA, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inovace řidičského balíčku pro firmu TATRA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír
dc.contributor.author Jaroš, Stanislav
dc.date.accessioned 2013-10-07T20:03:05Z
dc.date.available 2013-10-07T20:03:05Z
dc.date.issued 2012-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22029
dc.description.abstract Záměrem této práce je inovovat stávající TATRA řidičský balíček. Tato inovace spočívá ve vytvoření nových a originálních výrobků, které by zvýšily prestiž firmy TATRA, a.s. Výrobky by měly sloužit jako plně funkční příslušenství pro řidiče automobilů TATRA, zároveň by měly plnit funkci propagačních předmětů. Práce obsahuje dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části autor představuje značku TATRA, analyzuje reklamní předměty na trhu s těžkými nákladními automobily a popisuje bezprostřední konkurenty. V praktické části autor prezentuje finální výrobky Řidičského balíčku, navrhuje materiálové zpracování a způsob výroby s ohledem na životní prostředí. cs
dc.format 53 s. (41 467 znaků) cs
dc.format.extent 2764853 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject TATRA cs
dc.subject řidičský balíček cs
dc.subject interiér kabiny cs
dc.subject posádka cs
dc.subject komfort cs
dc.subject firemní identita cs
dc.subject firemní design cs
dc.subject produktový design cs
dc.subject reklamní předmět cs
dc.subject recyklace plastů cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject TATRA en
dc.subject driver's pack en
dc.subject cabin interior en
dc.subject cabin crew en
dc.subject comfort en
dc.subject corporate identity en
dc.subject corporate design en
dc.subject product design en
dc.subject advertising object en
dc.subject recycling of plastics en
dc.subject ecology en
dc.title Inovace řidičského balíčku pro firmu TATRA, a.s. cs
dc.title.alternative Innovation of the TATRA a.s. Driver's Package en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárek, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-14
dc.description.abstract-translated An intention of this essay is to innovate the current TATRA Driver's Pack. This innovation lies in creating original products, which would increase the TATRA company's prestige. The products should serve as the full functional accessories for the TATRA drivers, and promotional objects at the same time. The essay consists of two parts, theoretical part and practical part. In the theoretical part the author presents the TATRA brand, analyses promotional objects on the market with heavy trucks, and describes immediate competitors. In the practical part the author presents final products of the Driver's Pack. Proposes material processing and way of fabrication with respect to the environment. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 27813
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
jaroš_2012_bp.pdf 2.636Mb PDF View/Open
jaroš_2012_vp.doc 86.5Kb Microsoft Word View/Open
jaroš_2012_op.doc 84.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account